I Danmark har vi en kreativ Energiminister i Lars Chr.Lilleholt. Han har endnu engang søsat et spændende projekt.

“Edison” er navnet på et undervisningsforløb for 10.000 elever i 6.og 7.klasser landet over.

Efter sommerferien bliver børnene eksperter i energi- og klimaproblemstillinger og kommer samtidig til at deltage i en opfinderkonkurrence. Her skal de dyste om Danmarks bedste klima- og energiopfindelse, som måske i fremtiden kan være med til at dæmme op for klimaforandringerne.  

”Det er vigtigt, at vi får engageret børnene i en tidlig alder, så vi både kan lære dem om situationens alvor, men samtidig kan klæde dem på til at tackle fremtidens energi- og klimaudfordringer,” siger energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt.

Fakta

  • Projekt Edison er en bred opfinderkonkurrence for elever i 6. til 7. klasse. Formålet med konkurrencen er, at eleverne får mulighed for at prøve kræfter med innovative læringsprocesser, med fokus på koncept- og produktudvikling i teori og praksis.
  • Traditionelt rækker skolesamarbejder langt ud i lokalsamfundet, og har en evne til også at engagere såvel familier som lokalt erhvervsliv. I 2018 regner Fonden for Entreprenørskab at 10.000 elever vil deltage.
  • Evalueringer af tidligere forløb viser, at eleverne efterfølgende har højere ambitioner for deres fremtid, uddannelse og jobmuligheder, har større lyst til at starte egen virksomhed, og at væsentligt flere elever efterfølgende er ledere og startere af fritidsaktiviteter.
  • Samarbejdet er en ny måde for EFKM at engagere sig i debatten, og håbet er at få styrket interessen for de naturvidenskabelige fag såvel som for innovation og entreprenørskab og klima og energi.
  • Dette års Projekt Edison om Den Grønne Omstilling løber frem til 16. november 2018, hvor der er Danmarksfinale.