​I rapporten Klimapåvirkning fra 60 bygninger bringes nye opdaterede værdier. Disse nye tal baseres på nyere data og den danske branche EPD’er, som opdateres som referenceværdier. Disse blev udformet i forbindelse med rapporten fra SBI i år 2020 under titlen, “Klimapåvirkning fra 60 bygninger”.

Fokusset på at dokumentere og måle klimapåvirkninger fra bygninger stiger og stiger, og flere og flere livscyklusvurderinger på bygninger udføres i den danske byggebranche.
Denne udvikling nødvendiggør opdateringer af data benyttet til udregning af klimapåvirkninger. Derudover udvikles detaljeringsgraden for bygnings-LCA’er.

I forbindelse med udgivelsen af LCAbyg 5, de nye miljødata i Ökobaudat 2020 og danske branche-EPD’er, opdaterer denne rapport de etablerede referenceværdier, idet referenceværdierne beregnes i LCAbyg 5 ved brug af nye miljødata. Disse referenceværdier anses som pejlemærker for fremtidens byggerier i retningen mod reduktion af klimapåvirkninger fra bygninger.