Klimaprogrammet viser, at Danmark er godt på vej til at nå målet om 70 pct. drivhusgasreduktion i 2030. I alt er der det seneste år truffet beslutninger, der reducerer udledningerne i 2030 med 5 mio. tons. Det svarer til ca. en fjerdel del af det, der skal nås inden 2030. Hertil kommer regeringens transportudspil, der reducerer udledningerne med 1 mio. ton CO2 samt yderligere udspil på landbruget og en grøn skattereform.

”Vi har ti år til at nå 70 pct.-målet. Vi har travlt – ingen tvivl om det. Derfor er der i regeringens første år truffet beslutninger, der medfører reduktioner, der svarer til næsten en fjerdedel af vejen – og vi har meget mere på vej i dette efterår. Klimaprogrammet viser, at vi kan nå i mål, hvis vi går på to ben. Vi skal implementere konkrete tiltag nu og her – som for eksempel udfasning af oliefyr, udsortering af plast og energieffektiviseringer. Samtidig skal vi investere i de teknologier, som ikke er modne i dag, men som vi ved kan omsættes til reduktioner på sigt”, siger klimaminister Dan Jørgensen

Programmet indeholder et teknisk skøn for omkostninger ved at realisere 70 pct.-målet på mellem 16 og 24 mia. kr. i 2030. Det udgør ml. 0,7-1,0 pct. af BNP i 2030. Omkostningsskønnet svarer altså til en væsentlig del af den forventede velstandsstigning frem mod 2030 på 1,4 pct. årligt. Derfor vil regeringen med en ambitiøs udviklingsindsats reducere omkostningen ved omstillingen.

Prisen dækker over en omstilling, hvor virkemidler implementeres løbende i takt med de teknologiske fremskridt. Det betyder, at en forceret omstilling, hvor vi i dag besluttede alle tiltag hele vejen til 70 pct. ville resultere i markant højere omkostninger for samfundet.

Det er derfor afgørende med en målrettet indsats for teknologimodning. Klimaprogrammet estimerer de tekniske reduktionspotentialer for regeringens teknologiske satsninger som bl.a. CO2-fangst, biobrændstoffer, elektrificering og Power-to-X til 9-16,5 mio. ton CO2e. Sammen med de tiltag, der enten er besluttet eller forventes besluttet i de kommende måneder, kan 70-pct. målet anskueliggøres.

”Vores ambitiøse klimamål er ikke uden omkostninger, men med en klog tilgang kan regningen gøres mindre og håndteres, så vi har råd til både klima og velfærd. Vi vil løbende omsætte de teknologiske potentialer til flere konkrete reduktioner, men hvis vi indfrier målet udelukkende med kortsigtede løsninger, vil prisen på den grønne omstilling til gengæld blive højere end hvad denne gennemsnitsberegning viser.” siger klimaminister Dan Jørgensen.

Inden årsskiftet skal der forhandles klimaplaner for landbrug, transport, byggeri og offentlige indkøb, ligesom regeringen vil præsentere et oplæg til en grøn skattereform. Sammen med aftalerne om energi, industri og affald udgør disse den samlede klimahandlingsplan 2020. Frem imod 2030 vil der løbende blive fulgt op med nye beslutninger om reduktioner i alle sektorer.