Brancheorganisationen Tekniq savner ambitioner omkring CO2 udledning i danske bygninger i regeringens klimaudspil.

”Regeringen ønsker, at Danmark skal være verdensførende på det grønne område.” Sådan lyder det i det udspil til en ny klimaaftale, som regeringen netop har fremlagt.

Hos Tekniq mener man, at regeringen med det nye udspil er på rette spor i forhold til at bringe Danmark mod et CO2-neutralt samfund, uden at nå hele vejen i mål. Der mangler nemlig nogle konkrete og ambitiøse målsætninger for, hvordan man vil nedbringe CO2-udledningen i bygninger, lyder reaktionen fra adm. direktør i Tekniq, Niels Jørgen Hansen.

”Der er ingen, der er i tvivl om, at vi står i en alvorlig situation med hensyn til klimaet. Det satte FNs seneste rapport en tyk streg under. Derfor bekymrer det os, at regeringens nye klimaudspil ikke rummer konkrete initiativer til, hvordan vi kan nedbringe CO2-udledningen i den danske bygningsmasse. I bygninger er der stadig potentiale for store besparelser til relativ få penge,” siger Niels Jørgen Hansen

”Med energiaftalen fra i sommers fik vi mange gode muligheder for at udbygge vedvarende energi, men man har endnu ikke udtømt alle muligheder for at øge energieffektiviseringen. Vi ved, at 40 procent af energiforbruget bliver brugt i bygninger. Det er derfor helt afgørende, vi får igangsat initiativer, der målrettes CO2-reduktioner i bygninger og en oplagt vej at gå er at styrke udbredelsen af varmepumper,” siger Niels Jørgen Hansen.

”Danmark skal fokusere på at få størst mulig CO2-nedbringelse for pengene, og det er netop i bygningerne, vi finder nogle af de samfundsøkonomisk billigste CO2-reduktioner, som skal være med til at sikre, at Danmark kan opnå sit 2030-mål,” siger Niels Jørgen Hansen. Han henviser til vismændenes rapport, der netop peger på bygninger som en oplagt mulighed til at opfylde 2030-målene, hvis vi går efter de billigste reduktioner først.

En klimaaftale er ifølge brancheorganisationen en indlysende mulighed for at få taget hul på alle tre dele af den ikke-kvotebelagte sektor – både biler, bønder og bygninger.