I gamle dage var det nemt at være kloak.

Fortidens udfordringer var simple. Kloakker skulle sikre menneskers sundhed i byer.

Det skal de stadig, men de bliver udfordret i fremtiden.

De væsentligste udfordringer, som vi er opmærksomme på i Danmark beskrives glimrende i Hvidbogen:

  1. Reduktion af udledning af drivhusgasser
  2. Tilpasning til et ændret klima
  3. Cirkulær økonomi/grøn omstilling
  4. Miljøfremmende stoffer og mikroplastik
  5. Samfundets voksende forventninger

Læs mere om dette i bogen “Afløbsdronningen” om Inge Faldager