Ny indeklimaundersøgelse er startet. I forprojektet undersøges om beboere i lejeboliger kender indeklimarådene, og hvorvidt de følger dem. Undersøgelsen er sket igennem interviews med 12 beboere i lejeboliger og en spørgeskemaundersøgelse blandt 35 beboere. Indeklimaområdet er stort, og denne undersøgelse tager derfor udgangspunkt i fire udvalgte temaer: Partikelforurening, fugt, kemikalier og temperatur.

Undersøgelsen viser, at de fleste beboere kender de mest almindelige indeklimaråd, men at det ofte er forhold som fx komfort, økonomi og indgroede vaner, der gør at rådene ikke følges.

Undersøgelsen viser desuden, at skriftligt informationsmateriale ikke har den store effekt på beboernes indeklimaadfærd, men at personlig kontakt virker langt bedre. Det fremgår også, at praktiske løsninger, som fx affugtere, emhætter og termostater er en forudsætning for, at indeklimarådene følges. Det nytter ikke at anbefale beboerne, at de ikke må tørre deres tøj indendørs, hvis de ikke har andre fornuftige alternativer.

Det er planen, at forprojektet skal danne grundlag for et mere dybdegående projekt om beboeres hverdagspraksis, viden og adfærd. Projektet kunne fx danne grundlag for en anvisning til beboere og driftspersonale med forslag til praksisnære løsninger, som tilgodeser beboernes muligheder og vaner, samtidig med at der skabes nogle bedre forudsætninger for at opretholde et sundt indeklima.

Undersøgelsen er udarbejdet af BUILD ­- Institut for Byggeri, By og Miljø og er et delprojekt under www.skimmel.dk