I sidste uge afgjorde Vestre Landsret, at Elsam ikke overtrådte konkurrenceloven i 2005 og 2006.

Vestre Landsret fastslog, at konkurrencemyndighederne ikke med den fornødne sikkerhed har bevist, at Elsam – i dag en del af energiselskabet Ørsted – brød konkurrenceloven ved at kræve urimeligt høje priser for elektricitet i Vestdanmark.

Direktør i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Jakob Hald, siger:

”Vi tager dommen om Elsam til efterretning. Nu vil vi læse dommen grundigt igennem, og så overveje, hvordan vi forholder os til den.”

I dommen skriver Vestre Landsret blandt andet:

”Landsretten finder derfor, at konkurrencemyndighederne ikke med den fornødne sikkerhed har påvist, at Elsam har misbrugt sin dominerende stilling til at opnå urimeligt høje priser i perioden fra 1. januar 2005 til 30. juni 2006.”

Vestre Landret har i sagen om Elsam ophævet Konkurrencerådets afgørelse som stadfæstet af Konkurrenceankenævnet. Oprindeligt afgjorde Konkurrencerådet i 2007, at Elsam havde misbrugt sin dominerende stilling ved at kræve urimeligt høje priser for el i Vestdanmark.

Sagen blev anket til først Konkurrenceankenævnet og sidenhen Sø- og Handelsretten, der begge var enige med Konkurrencerådet i, at der forelå et misbrug.

Retten idømmer Konkurrencerådet at betale sagsomkostninger på 6,7 millioner kroner til Ørsted A/S.

Konkurrencemyndighederne tabte, men advokaterne scorede. Tænk engang- urimeligt, at en sådan sag skal tage mere end 12 år.