Ny analyse fra Teknologisk Institut viser en markant stigning af patenter til praktisk udnyttelse af den nye, grønne energiteknologi, Power-to-X.

Verden over sker der en markant stigning i antallet af patenter inden for Power-to-X, altså teknologier til omdannelse af grøn strøm fra vindmøller og solceller til grønne brændsler som brint, fly-brændstof, methanol, e-diesel og lignende. Det viser en ny patentanalyse, Power-to-X – et teknologiområde i vækst. Analysen, udført af Teknologisk Institut, omfatter mere end 30.000 aktuelle, betydende patenter indenfor Power-to-X.

Private, vestlige virksomheder dominerer ifølge analysen innovation og den kommercielle udnyttelse af nye, grønne energiteknologier inden for Power-to-X. Men samtidig er antallet af nye patenter kraftigt stigende i Kina. Her er er det forskningsinstitutioner, som står bag teknologiudviklingen.

Ifølge analysen er Danmark set i forhold til sin størrelse godt med i denne teknologiske udvikling, så uden at være teknologiførende rummer det gode kommercielle og eksportmæssige perspektiver.

Adgang til nyeste viden og teknologi
Den globale aktivitet overstiger dog langt den danske aktivitet. Derfor vurderes det, at det er nødvendigt for danske aktører at holde forbindelsen til udenlandske udviklingsmiljøer og leverandører for at sikre adgang til nyeste viden og teknologi.

– Der udtages løbende patenter inden for Power-to-X over hele verden. Der er store udfordringer ved implementering og opskalering af teknologien samtidig med at anlæggene er økonomisk attraktive og energimæssigt optimale. Her kan Danmark opnå en international styrkeposition, siger direktør David Tveit, Teknologiske institut.

Kortlægningen af de globale teknologitrends er gennemført af Teknologisk Institut i samråd med et partnerskab af fire danske GTS-institutter: Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut, FORCE Technology, Alexandra Instituttet og Teknologisk Institut. Alle GTS-institutterne er strategiske leverandører af praksisnære teknologiske løsninger og adgang til test- og pilotfaciliteter i omstillingen til Power-to-X.

Stigning i produktionen
Rapporten er én af to rapporter, som er udført for partnerskabet. I analysen Power-to-X – et forretningsområde i fremvækst konkluderes det, at der blandt danske virksomheder er store forventninger til vækst i Danmark. 167 aktører, der konkret er involveret i udvikling af Power-to-X i Danmark, forventer frem til 2025 en stigning i omsætningen på 28 procent og en årlig vækst i medarbejderstaben, på 39 procent. Det svarer til, at de 736 medarbejdere, der i dag er beskæftiget med Power-to-X i Danmark, med udgangen af 2025 vil være vokset til 4.560 medarbejdere.

– Der er en tro på, at en kraftig stigning i produktionen af grøn strøm kan åbne for et dansk erhvervseventyr inden for Power -to-X. Vi har dog brug for mere innovation, og derfor efterlyser vi en større prioritering af forsknings- og udviklingsprojekter, der har fokus på den del af teknologiudviklingen, der er tæt på markedet. Analysen peger også på andre forhold, der skal på plads, før Power-to-X kan fungere i praksis i produktions- og distributionsanlæg. Der er bl.a. behov for testfaciliteter til udvikling og dokumentation, og så er der brug for teknologisk rådgivning om, hvordan teknologierne konkret kan implementeres optimalt i vores energisystem, således at anlæggene udnytter mest mulig vedvarende energi fra sol og vind, siger David Tveit.