Det skal være slut med grimme solenergianlæg på taget. Fremtidens solceller skal integreres i bygningernes tag eller facade på en måde, så de ikke ses, og de skal komme i alle farver og mønstre.

I et nyt forskningsprojekt arbejder DTU sammen med blandt andre Teknologisk Institut og flere virksomheder om at teste og forfine en ny type solcellemoduler, der blandt andet skal kunne farves, så de kan indarbejdes og tilpasses den enkelte bygnings udseende.

”En af de ting, som vi er med til at undersøge i projektet, er, hvordan man kan farve solcelle-modulerne, uden at det går ud over ydeevnen. Energiforbruget i bygninger udgør næsten 40 procent af det samlede energiforbrug i Danmark, og derfor spiller integrering af solceller i bygningsmaterialer en stadig vigtigere rolle i målet om at blive uafhængige af fossile brændsler i 2050”, forklarer Peter Poulsen fra DTU Fotonik, som er leder af forskningsdelen i det nye projekt.

Ny metode til farvning
Der er allerede afprøvet mange forskellige metoder til at farve solceller – både i Danmark og på internationalt plan. Udfordringen er, at farvningen let kommer til at nedsætte solcellernes mulighed for at opfange sollys.

”Nu har Dansk Solenergi imidlertid udviklet en metode til fremstilling af farvede solcelle-moduler. Den går ud på, at man indbygger solcellerne bag en særlig gennemsigtig folie, som skjuler solcellerne samtidig med, at den i meget lille grad påvirker solcellernes ydeevne. Folien har den fordel, at den kan farves den ønskede farve. Og det er den metode, som vi nu forskningsmæssigt hjælper med at forfine”, lyder det fra Peter Poulsen.

Når projektet er færdigt, skulle det gerne resultere i en ny slags solcellemoduler, der kan tilpasses de fleste bygningers og kunders forskellige behov. For at sikre at løsningerne bliver æstetiske, involverer projektet også arkitekter.

”Forestil dig et logo på en virksomhed, hvori der er indbygget solceller, så logoet producerer energi sammen med resten af taget, uden at du kan se solcellerne. Det er der, vi gerne vil hen. Målet er at kunne farve solceller, så de ligner både fliser, skifer og mønstre og kan tilpasses stort set alle bygninger”, siger Peter Poulsen.

Han tilføjer, at man i projektet også arbejder på at kombinere de farvetilpassede solcellemoduler med isolering, hvor man sammenkobler solcellerne med isoleringsplader, som forhindrer energitab.

Nyt laboratorium tester løsningerne
Løsningerne i projektet testes på et nyt solcellelaboratorium, som netop er bygget på DTU Risø Campus med det formål at give både forskere og industri adgang til at udvikle, bygge og teste solcellemoduler i alle typer og størrelser.

”I Danmark kan vi ikke konkurrere på at lave billige solceller. Derimod kan vi være med til at sikre fremtidens teknologiske løsninger, når det handler om bygningsintegrerede løsninger. Vi har nogle stærke virksomheder og stor know-how, som kan bringe os i front, når vi samarbejder. Og nu har vi så også de optimale betingelser for at teste løsningerne i vores nye state-of-the art-laboratorium, forklarer Peter Poulsen.

Han forventer, at projektet vil være klar med de nye farvede solcellemoduler i 2020.