I Dagens VVS rapport om får Frederik Nielsens eft. kun 2 smileys. Det betyder, at de ligger i bunden af de 24 grossister, der er undersøgt. De ligger i bunden sammen med Sanistål.

I Dagens VVS-rapporten skrives om Frederik Nielsen, at det er et “lille selskab, udfordret på indtjening og omkostninger hertil”.

Nøgletallene for Frederik Nielsens eft. er, at bundlinien gennem de sidste 5 år stort set ligger på niveau “nul”. I 2021 var tallet et overskud på 0,1 mio. kr. Året før var det et minus på 0,9 mio. kr.

Frederik Nielsen offentliggør ikke omsætningen. Bruttoavancen, som de 11 medarbejdere skaber, er på 5,1 mio. kr., og på baggrund af dette skønner Dagens VVS en omsætning på 23 mio. kr.

Det giver kun 2.087.000 i omsætning pr. medarbejder., og det er væsentligt lavere end de øvrige grossister.