Visionen er klar. Der skal bygges en kunstig ø i Nordsøen, et sted mellem Holland, Tyskland, Storbritannien, Danmark og Norge. På øen samles energi fra omkringliggende havvindmølleparker og distribueres videre til de lande rundt om Nordsøen. En vision, der kan lyde som en fjern fremtidsdrøm, men som professor Jacob Østergaard fra DTU er sikker på, kan blive virkelighed inden for en kort fremtid.

”Med konceptet bliver det muligt at sikre grøn energi til det meste af Nordeuropa. Samtidig er der potentiale for et nyt Nordsøeventyr som afløsning for olien, og hvor den stærke danske energiindustri kan komme til at spille en central rolle. Det er vigtigt, at vi hurtigst muligt kommer i gang med at kortlægge, hvilke teknologiske udfordringer, der skal overvindes, når de nye energiløsninger skal etableres, så danske virksomheder kan stå klar til at byde ind med de rette teknologier og ydelser,” siger Jacob Østergaard.

Nye banebrydende teknologiske løsninger
Det kommer til at ske i projektet North Sea Energy Hub, som er ledet af Center for El og Energi på DTU Elektro med deltagelse af DI og Energinet i samarbejde med blandt andet Vestas, Siemens-Gamesa, ABB, NKT, Siemens, Ørsted og Energy Innovation Cluster. Projektet skal i løbet af det kommende halvandet år samle de danske aktører og undersøge, hvilken forskning og teknologisk udvikling, der er nødvendig for at realisere visionen. At etablere en hub på en kunstig ø, en flydende struktur eller noget tilsvarende med tilhørende vindmølleparker er en helt ny måde at tænke energiforsyning på, og det stiller store krav om nytænkt teknologi. Projektet er støttet med 2,2 mio. kr. fra det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram, EUDP.

”Fra EUDP’s side er vi glade for at yde støtte til North Sea Energy Hub, hvor langsigtede danske kommercielle interesser ønskes varetaget med tilhørende behov for nye banebrydende teknologiske løsninger. Det er i tråd med EUDP’s strategi”, siger EUDP’s formand Thea Larsen.

Lagring og energitransmission i fokus
Den fremtidige hub skal kunne modtage energi fra et par tusinde vindmøller, svarende til 30 GW. Til sammenligning er der i dag 340 danske havvindmøller i Nordsøen, som leverer omkring 1,5 GW el.

Konceptet med en energi-ø midt i Nordsøen har en række fordele. Dels kan vindmølleparker midt i Nordsøen gå fra en placering langt fra kysten til at ligge tæt på øen, hvilket reducerer kompleksiteten og sparer mange penge. Desuden kan der etableres energioverførsel fra øen til land gennem fælles kraftige forbindelser, der ud over at føre energien i land kan udnyttes som internationale udvekslingsforbindelser, der er vigtige for energimarkederne og en effektiv grøn omstilling.

Tanken er, at opbygningen sker modulvis, så det med tiden bliver muligt at udvide med flere øer, der kan udnytte det samlede vindpotentiale på op mod 180 GW havvind.

Nogle af de nye teknologiske løsninger, der skal udvikles, vil bl.a. være nye energioverførselsmetoder og anvendelse af lagringsmuligheder.

”Havvind er nu blevet så billigt, at det er en af de mest konkurrencedygtige former for energi i den grønne omstilling af Europa. Ifølge  skal der bygges 400 GW havvind inden 2050, og Nordsøen er dermed udset til at være en af de vigtigste søjler i Europas energiforsyning. Det er en enorm mulighed for Danmark, danske forbrugere og dansk industri. Men det vil kræve nye tekniske landvindinger og løsninger, især på transmissionssiden, og dette projekt kan blive et vigtigt skridt på vejen” siger Ulrik Stridbæk, Vice President i Ørsted.

Projektet er netop skudt i gang og skal være afsluttet i sommeren 2020