I år bliver i alt 1367 og 1073 tilbudt en plads på en af DTU’s 38 henholdsvis civilbachelor- og diplomingeniøruddannelsesretninger.

Det glæder bachelordekan på DTU Lars D. Christoffersen, da han oplever en massiv efterspørgsel fra erhvervslivet på flere ingeniører. Ingeniører der kan løse samfundets udfordringer indenfor bl.a. sundhedsteknologi, it og klima:

”Det er rift om vores dimittender i erhvervslivet, og det er derfor positivt at se, at interessen for vores uddannelser fortsat er høj. Vi har i igen i år formået at skabe plads til endnu flere ansøgere. Vi ser dog også, at der er uddannelsesretninger, der modtager rigtig mange ansøgninger, og hvor vi desværre må afvise mange. På sigt håber vi at kunne udvide disse, så flere unge mennesker kan tilbydes optag på deres førsteprioritet,” siger Lars D. Christoffersen.

Tre af de meget populære studieretninger er Kunstig Intelligens og Data, Bæredygtigt Energidesign og Medicin og Teknologi.

Langsigtet fokus på at øge antallet af kvindelige studerende

Antallet af kvindelige studerende, der er tilbudt plads på DTU, er steget. På civilbacheloruddannelserne er der i 2019 en andel på 37 % kvinder blandt de optagne, hvor andelen i 2016 var 33 %. Også diplomingeniøruddannelserne ser en stigning i andelen af kvinder, og det samlede billede viser at andelen af kvinder samlet ligger på 33 %.

”Andelen af kvindelige studerende, som vi tilbyder en plads, har aldrig været højere end det er nu. Og det glæder vi os meget over på DTU. Den indsats som vi har lagt de sidste mange år ser ud til at bære frugt, men vi er klar over, at det er et langt sejt træk at ændre på mange års syn på ingeniørfaget som et ’mandefag’. Men vi går simpelthen glip af uundværligt talent, hvis vi ikke formår at tiltrække flere kvinder til STEM-uddannelserne,” uddyber Lars D. Christoffersen.