“Der mangler konkurrence på lademarkedet”, siger direktør i Drivkraft Danmark Jacob Stahl Otte . “Det truer den grønne udvikling”, og han fortsætter:

“Som direktør for Drivkraft Danmark, brancheorganisationen for de danske ladeoperatører, må jeg desværre konstatere, at vi endnu ikke har et velfungerende lademarked i Danmark. Det er til trods for, at vores medlemmer er i fuld gang med at installere ladestandere over hele Danmark – fra lynladestationer, arbejdspladser og indkøbscentre til boligforeninger og private hjem. Men selvom der kommer flere lademuligheder, så er der endnu lang vej til sund konkurrence.

Det er ikke en holdning, som vi står alene med. Både Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen og Klimarådet har tydeligt kritiseret situationen på lademarkedet. Ifølge Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen møder nye elbilister i dag flere udfordringer, når de skal navigere i opladningsmarkedet. Komplekse prisstrukturer og bindingsperiodeaftaler mindsker fleksibiliteten, gennemsigtigheden og den effektive brug af ladeinfrastrukturen. Faktisk går styrelsen så langt som at foreslå et decideret forbud mod bundling af hjemme- og udeopladning i op til fem år, da især dette produkt er svært for elbilisterne at gennemskue, og det er kun attraktivt for en lille del af dem.

Hårdheden i anbefalingerne fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen viser problemets alvor. Klimarådets nyligt offentliggjorte Statusrapport 2024 peger på flere af de samme udfordringer. Udfordringer, som ikke kun er dårligt nyt for forbrugerne, men også for den grønne omstilling. Effektiv konkurrence er nemlig nøglen til at holde priserne nede og undgå unødigt høje omkostninger for forbrugerne. Klimarådet peger på, at et klart og velfungerende marked er afgørende for at øge antallet af danskere, der i fremtiden vælger elbilen. Manglende konkurrence på lademarkedet er altså i sidste ende en hindring for den grønne omstilling af persontransporten.

Lademarkedet står ved et afgørende vendepunkt, og det er op til os at sikre, at det bevæger sig i den mest bæredygtige og forbrugervenlige retning. Kun ved at samle alle kræfter – også de frie markedskræfter – sikrer vi en bæredygtig og effektiv omstilling for både forbrugerne og samfundet. Derfor er min opfordring klar: Markedsaktører, politikere, myndigheder og forbrugerorganisationer skal intensivere deres indsats for at støtte et velfungerende marked. Det er i sidste ende det, der kan motivere endnu flere danskere til at vælge elbilen frem for det fossile alternativ.”