Dagens VVS har fået en del opfordringer til også at opgøre de mindre mellemhandleres omsætning pr. medarbejder.

Dagens VVS har gennemgået de mindre mellemhandleres regnskaber og ingen opgiver omsætningen. Derfor bliver tallene skønnede.

Men hvis skønnet holder omsætter flere mere end de store grossister.

Hvis det forudsættes, at de alle har 20% i bruttoavanceprocent fås følgende omsætningsopgørelse:

1.Aco Nordic 104 mio.kr.

2.Lauridsen 85 mio.kr

3.Nyrup Plast 75 mio.kr

4.Tradeline 65 mio.kr.

5.Byggros 50 mio.kr.

6.Oldebjerg 44 mio.kr.

7.Gavatec 22 mio.kr.

 

Der er meget stor forskel på disse og derfor er samme % for alle på 20 et usikkert skøn.

Det gode i regnskaberne for 2018 er at alle har positiv bundlinie.

Lauridsen med den bedste på 5,3 mio. kr. efter skat. Herefter følger Aco Nordic med 3,1 mio.kr. efter skat.

Opgøres bruttoavancen pr. medarbejder fås følgende:

1.Aco Nordic 1,3 mio. pr. medarbejder

2.-4. Nyrup Plast, Trade-line,Lauridsen 1,1 mio. pr. medarbejder

5.Oldebjerg 0,7 mio. pr.medarbejder

6.Byggros 0,6 mio. pr. medarbejder

7.Gavatec 0,5 mio. pr. medarbejder

Med endnu et skøn på 20% i bruttoavanceprocent fremkommer samme ranking med høj omsætning pr. medarbejder.

1.Aco Nordic 6,5 mio. pr. medarbejder

2.-4. Nyrup Plast, Trade-line,Lauridsen 5,5 mio. pr. medarbejder

5.Oldebjerg 3,5 mio. pr.medarbejder

6.Byggros 3,0 mio. pr. medarbejder

7.Gavatec 2,5 mio. pr. medarbejder

Flotte skønnede omsætningstal.