Der er kommet kritik af den såkaldte PSO-aftale. Energiminister Lars Chr.Lilleholt har lyttet, og har nu holdt møde med partierne bag aftalen.

Han vil nu have undersøgt om baggrunden for aftalen er OK, og om der kan gøres mere for borgerne i området.

Herligt med en minister. Der lytter og aktivt reagerer.

Det er den massive kritik fra lokale borgere og borgmestre af planerne for den kommende højspændingsforbindelse i Syd- og Vestjylland, som ministeren reagerer på.

”Det er afgørende, at vi foretager den nødvendige udbygning af elnettet i Syd- og Vestjylland på en måde, der er så skånsom for borgere og natur som overhovedet muligt. Jeg har derfor bedt om at få hver en mulighed på bordet, og at Energinets vurderinger trykprøves. Samtidig vil jeg gå i dialog med borgmestrene i de berørte kommuner om, hvad vi kan gøre for at sikre en sådan løsning”, siger Lars Chr. Lilleholt.

På mødet redegjorde Energinet for de tekniske forhold vedrørende højspændingsforbindelserne i Syd- og Vestjylland. Energinet forelagde på mødet de mulige løsninger, som Energinet selv vurderer, at der kan arbejdes videre med. Det er Energinets vurdering, at det alene vil være muligt at drive en 400 kV-ledning, som i begrænset omfang er kabellagt over de 170 km fra Idomlund til den dansk-tyske grænse.

Ministeren vil nu bede Energinet lave en grundig undersøgelse af mulige alternativer til den nuværende plan. Rapporten skal også forklare, hvorfor Energinet mener, at der ikke kan kabellægges mere, herunder ved mulige alternativer til 400 kV-ledninger og alternativ linjeføring gennem havet.

Ministeren vil samtidig bede om en uvildig ekspertvurdering af Energinets undersøgelser og anbefalinger.

Regeringens analysearbejde skal også se på andre mulige kompenserende tiltag, som kan fjerne eller dæmpe den belastning på natur og mennesker, som højspændingsledninger kan føre med sig