23 % tilbagegang i bruttofortjenesten er ikke godt for Helge Lønhart A/S. Men det er det, som regnskabet for 2023 viser.

Bruttofortjenesten er faldet med næsten 5 mio. kr. til 16 mio. kr. Og det slår igennem på bundlinien, hvor overskuddet før skat falder fra 6,8 mio. kr. til 2,2 mio. kr. i overskud.

De 20 ansatte i Lønhart tjener altså 799.000 pr. medarbejder, men det under niveau med konkurrerende grossister.

Antal ansatte er det samme som året før, men alligevel er der sparet 0,5 mio. kr. på personaleomkostninger, således at de nu er på 11,7 mio. kr.

Varelageret er reduceret med 1 mio. kr. til 13,2 mio. kr. , men der er en meget bekymrende udvikling i tilgodehavender hos kunder. Den er mere end fordoblet, så kunderne skylder nu 20 mio. kr. til Lønhart mod 9,4 mio. kr. for 2022.

Ejerne, der de seneste to år har modtaget udbytte på 4 mio. kr. , har valgt et mindre udbytte i 2023 på 1,5 mio. kr.