Drivkraft Danmarks direktør Jacob Stahl Otte er både positiv og bekymret overfor Regeringens store infrastrukturplan: Danmark Fremad – Infrastrukturplan 2035.

Han siger:

“Planen medfører investeringer for samlet set 106 mia. kr. frem til 2035 i alt fra motorveje, kollektiv trafik, cyklisme og ladestandere til elbiler.

Ifølge planen skal det være lige så nemt at køre i en grøn bil som i en benzin- eller dieselbil. Derfor er der afsat ½ mia. kr. til ladestandere langs statsvejnettet for at binde landet sammen for elbilister. Helt konkret er planen at etablere 50 ladeparker på både nye og eksisterende rastepladser med 630 lynladepladser, så langt de fleste lange ture på statsvejsnettet kan gennemføres uden omvejskørsel.

Planen er et godt skridt i retningen af elektrificeringen af persontransporten. Og den understreger behovet for offentlig støtte, når ønsket er en ladeinfrastruktur, der er foran markedet ift. det antal elbiler, som kører på de danske veje. Ideen med ladeparker understreger også ønsket fra politisk hold om, at elbilisterne får langt flere ladeoperatører at vælge i mellem. Kun på den måde kan lademarkedet for elbiler blive lige så velfungerende som brændstofmarkedet.

Det er Drivkraft Danmark helt enig i. Vores medlemmer har virkelig meldt sig på banen ift. opladning af elbiler. Målt på ladeeffekt gik 58 pct. af Vejdirektoratets pulje fra december til Drivkraft Danmarks medlemmer. Puljen viste, at med de rette incitamenter kan markedet aktiveres, så antallet af ladeoperatører øges betragteligt. Her var det muligheden for også at sætte hurtig- og lynladere op på privat grund (fx tankstationer), som gjorde udslaget. Mere af den tænkegang, tak!

Offentlig håndsrækning til markedet skal generelt gennemtænkes grundigt for at få den rette effekt. Det gælder uanset, om der er tale om offentlige udbud eller støttepuljer. Det er afgørende for virksomhedernes beslutninger, at kriterierne for støtte er klare og konsistente de steder, hvor markedet har brug for en håndsrækning. Det vil få så mange leverandører i spil som muligt, hvilket er godt for konkurrencen og prisdannelsen på et ellers umodent marked.

Derfor er bundling af attraktive placeringer med uattraktive placeringer i offentlige udbud, som foreslået af Clever, heller ikke en god praksis. Dels kan det udelukke mindre ladeoperatører fra opgaven, og dels er det meget individuelt, hvad en ladeoperatør mener er en attraktiv placering. Med bundling af lokationer mister kommunen derfor muligheden for at afdække, hvor meget de enkelte ladeoperatører er villige til at betale i leje for en attraktiv lokation. For hvis der skal være lige konkurrencevilkår, skal der også være en leje af det kommunale område – alt andet er indirekte statsstøtte.

Det er ikke billigt at udrulle et landsdækkende ladenetværk. Derfor er det vigtigt, at politikere og embedsmænd indtænker både den eksisterende infrastruktur i form af fx motorvejsanlæg eller offentliggjorte planer om udrulning af ladestandere på privat område. For alle gode kræfter skal i spil for at udrulle det nødvendige netværk på den økonomisk mest fornuftige måde.”