Om 2 uger åbner eventen Building Green i Forum, København.

Ordet event er valgt med omhu. For Building Green er ikke kun konferencer, ikke kun udstilling og ikke kun debatter.

Building Green er det i dag det hele.

Det foregår i Forum på Julius Thomsens Pl. 1, 1925 Frederiksberg den 30. & 31. oktober 2019.
Dørene åbnes kl. 09.00 og lukker igen kl. 17.00.

Eventen har eksisteret siden 2011, året hvor København blev kåret som Europas mest miljøvenlige hovedstad. Danmarks CO2-mål var og er fortsat ambitiøse, men der er lang vej til målene. Den danske byggebranche står til ansvar for 40% af Danmarks energiforbrug og 30% af den samlede mængde affald. De seneste år er affald blevet et stort fokuspunkt, da problematikken omkring affald i verdenshavene og på land er stigende. Byggebranchen må stå til regnskab for deres del af forureningen for at ændre denne truende tendens.

Grønne og bæredygtige bygninger bør være en selvfølge
Den langsigtede vision er, at alle nye bygninger skal producere mere energi end de forbruger, og samtidig skal energiforbruget i den eksisterende bygningsmasse nedbringes markant.
Overalt omsættes visionerne til virkelighed – mulighederne er reelle, men der er stadig mange udfordringer og spørgsmål, der skal besvares, inden vi når i mål.
Danmark er i front på denne bane, da mange af virksomheder og initiativtagere allerede har evnet at omsætte visionerne til virkelighed og skabe vedvarende løsninger, der reducerer energiforbruget og CO2-udledningen fra bygninger.

Platform for vidensdeling & produktudstilling
Building Green er en platform for videndeling med skarpe aktører inden for feltet og et samlingspunkt med nøglefærdige produkter for en lang række producenter på den danske bygge- og energiarena med mulighed for at fremvise energiløsninger til det offentlige og private erhvervsliv.

Der er mange spændende foredrag og debatter. Se blot oplæg til paneldebat om regeringens 70% mål:

“Byggesektoren udleder 40 % af Danmarks drivhusgasser og har et stort medansvar for vores klimabelastning, forbrug af ressourcer og pres på miljøet. Det er derfor også en sektor med enormt potentiale for at anvise grønne løsninger, da en ambitiøs grøn omstilling her vil indgyde håb for og inspiration til den generelle grønne omstilling i samfundet. I 2030 skal vi ifølge regeringens klimamålsætning have reduceret Danmarks drivhusgasudledninger med 70 %. Hvordan imødekommer byggebranchen denne udfordring? Og kan vi skabe et emissionsfrit byggeri i 2050? Disse spørgsmål, høje ambitioner og store armbevægelser behandles i en paneldebat med byggeriets store aktører, der repræsenterer tegnestuer, entreprenører, bygherrer og politikere.”

Spændende ikke.

Hele program med de mange debatter, indlæg for foredrag findes på Building Greens hjemmeside.

Den er et besøg værd.