I den nye forskningsrapport fra Statens Byggeforskningsinstitut Klimapåvirkning fra 60 bygninger – muligheder for udformning af referenceværdier til LCA for bygninger laves der livscyklusvurderinger på det hidtil største antal bygningscases indsamlet i Danmark i forhold til klimapåvirkning. Rapporten giver derfor en indsigt i det nuværende niveau af bygningers klimaaftryk.

– Rapporten sætter fokus på ny viden om klimapåvirkning fra byggeprocesser og materialer i byggeriers levetid. Vi har beregnet, at der er en forskel på op til 260 procent på et nybygget enfamilieshus afhængigt af materialevalget, siger seniorforsker på BUILD Harpa Birgisdottir.

På baggrund af de 60 cases er det muligt at arbejde videre med referenceværdier for bygningers klimapåvirkning. Disse kan bruges som vejledende pejlemærker for fremtidige byggeriers C02-udslip. I disse analyser, af de 60 bygningscases´ klimapåvirkning, indgår både en kort og lang levetidsbetragtning for at udvide perspektivet.

– klimapåvirkningen varierer over 2,2 gange, når vi ser på drift og materialer samlet i de 60 bygningscases over en 50-års betragtningsperiode, og den varierer op til 3 gange, når vi ser på indlejrede klimapåvirkninger (materialerne). Rapporten giver et vigtigt øjebliksbillede af byggeriers samlede klimabelastning, og hvilke dele af de konkrete byggerier, der får beregningerne til at svinge op eller ned i forhold til CO2-udslip, siger seniorforsker på BUILD Harpa Birgisdottir.

Rapporten er fagfællebedømt og udarbejdet af en række forskere fra forskningsgruppen for Bygningers Bæredygtighed: