Det lyder som en lotto-kupon. Det er det ikke, men det er et godt tilbud til kreative ildsjæle.

Det er EU`s Energipolitiske Uldviklings- og Demonstrationsprogram(EUDP), som indkalder innovative energiteknologi-projekter. Ansøgningsfrist er 7.september 2018.

Indkaldelsen omfatter:

 • EUDP’s generelle pulje: op til ca. 180 mio. kr.
 • EUDP særpulje for energieffektiv transport: ca. 2,8 mio. kr.
 • EUDP særpulje for mere miljøvenlig og energieffektiv produktion af olie og gas: 9,8 mio. kr.

Mens EUDP støtter udvikling og demonstration af alle typer af innovative energiteknologier med den generelle pulje, er de to særpuljer målrettet særlige indsatsområder.

Projekter kan omfatte samlede systemer, hvor flere teknologier indgår, og løsninger, hvor eksisterende produkter bruges på nye måder. EUDP kan støtte demonstrationsprojekter og projekter, der rækker helt frem til markedet, herunder eventuelt projekter, der omfatter flere trin af teknologiens udvikling.

Sådan kan millionerne skifte “ejer”

En ansøgning består af en række bilag, som skal indsendes via ansøgningsportalen, som findes på Energistyrelsens hjemmeside.

Energistyrelsen har også gode råd til en godt “million-skifte” eller rettere ansøgning:

 • Sæt dig grundigt ind i indkaldelsesmaterialet (ansøgningsskema, budget, tidsplan m.m. og de konkrete kriterier, som din ansøgning bliver bedømt efter)
 • Sørg for at beskrive ”state of the art” inden for det område, din ansøgning dækker. Det nyskabende element er vigtigt at få tydeliggjort. Fokusér på, hvad der kommer ud af projektet – hvad man står med i hånden, når det er færdigt
 • Sæt det rette hold af projektdeltagere. Sørg for, at de relevante faglige kompetencer fra flere led i udviklingskæden er repræsenteret, og at det fornødne engagement er til stede – fra alle involverede projektdeltagere. En tydelig industriel forankring med angivelse af teknologiens vej til markedet er vigtig
 • Opret dig på portalen i god tid
 • Kontakt EUDP-sekretariatet for vejledning.

Fakta om EUDP

 • Det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP) er en offentlig tilskudsordning. Ordningen støtter ny teknologi på energiområdet, som kan bidrage til at indfri Danmarks målsætninger inden for energi og klima.
 • (EUDP er med til at skabe vækst og arbejdspladser, øge forsyningssikkerheden og gøre Danmark uafhængigt af fossile brændsler.
 • Tidligere evalueringer af EUDP-støttede projekter har vist, at programmet er med til at øge eksporten af dansk energiteknologi og til at skabe vækst og beskæftigelse i Danmark. Den seneste evaluering af COWI vurderede, at programmet skaber en øget meromsætning på 2,7 kroner for hver støttekrone og en øget eksport på 2 kroner i de deltagende virksomheder med projekter i demonstrationsfasen.