Over tre uger her i foråret har forskere og andre eksperter fra DTU Space fortaget detaljerede målinger af isen i Arktis. Det er sket med fly, droner og folk på isen. Forskerne har tilbagelagt over 16.000 km på kryds og tværs over Grønland og de tilstødende havområder.

Det er en vellykket kampagne, hvor der er indhentet mange data og gennemført en ny type test.

Mindre is i Arktis år for år

Arbejdet indebærer, at forskerne flyver lange strækninger, er nede på isflager til havs og kommer langt ind på indlandsisen i Grønland for at kunne få præcise målinger. De mange timer i Arktis giver også forskerne et overblik over klimaforandringerne.

”Vi kan se, at der bliver mindre is år for år. Der er mere åbent vand nu, og nogle af de store gletsjere på land, som tidligere var sammenhængende, er nu gået helt i opløsning. Det gælder eksempelvis Zachariæ-gletsjeren i det nordøstlige Grønland” konstaterer Sine Munk Hvidegaard.

Cirka hvert andet år fortages en af de omfattende validerings-kampagner, som typisk involverer flere små fly, en helikopter og droner samt et hold på cirka 20 danske og internationale eksperter. Det er et kæmpe arbejde at organisere kampagnerne.

“Udover at udstyret selvfølgelig skal fungere, er der en kæmpe logistiopgave i at få planlagt ruterne, så vi kan komme ned på isen, sikre at der er lufthavne i nærheden, og at der kan tages højde for vejret, som hurtigt kan skifte i Arktis,” fortæller DTU-eksperten.