Omsætningen stiger stadig hos AO Johansen, men den stiger mindre.

AO har netop opgjort regnskabet for første 6 måneder af 2019.

Omsætningen er steget med 5% i forhold til 2018. Det giver 1,7 milliarder i omsætning.

Men omsætningen i 2. kvartal 2019 blev “kun”på 848,5 mio. kr., hvilket er 18,3 mio. kr. eller 2 % højere end i 2. kvartal 2018. I 2. kvartal 2019 var der to færre arbejdsdage sammenlignet med sidste år.

Så 1.kvartals vækst på ca. 8% er nu nede på vækst 2%.

Resultat af primær drift (EBIT) blev i 2. kvartal 2019 41,3 mio. kr., svarende til en overskudsgrad på 4,9%, mod hhv. 40,7 mio. kr. og 4,9 % i 2. kvartal 2018.
I 1. halvår 2019 blev resultat af primær drift (EBIT) 83,6 mio. kr., svarende til en overskudsgrad på 4,9%, mod hhv. 69,3 mio. kr. og 4,2 % i 1. halvår 2018.

Den øgede indtjeningsmargin er opnået via lavere omkostninger. Bruttomarginen er i 1. halvår faldet 0,4 procentpoint.

Resultat før skat i 2. kvartal 2019 på 39,8 mio. kr. er 1,5 mio. kr. højere end i 2. kvartal sidste år.
I 1. halvår 2019 blev resultat før skat på 80,3 mio. kr., hvilket er 9,8 mio. kr. højere end sidste år.

Koncernens samlede aktiver pr. 30. juni 2019 udgjorde 2.254,2 mio. kr., hvilket er 25,5 mio. kr. højere end pr. 30. juni 2018. Stigningen kan dels henføres til leasingaktiver (IFRS 16) med 81,1 mio. kr., dels til at likvider samt software er hhv. 19,9 og 12,6 mio. kr. lavere.

Koncernens egenkapital pr. 30. juni 2019 på 801,7 mio. kr., svarende til en soliditet på 35,6 %, er 109,3 mio. kr. højere end i samme periode sidste år.

Som meddelt i forbindelse med offentliggørelse af årsrapporten for 2018 forventes resultat før skat for 2019 at blive 150 – 160 mio. kr.

I 2018 realiserede Brødrene A & O Johansen A/S et resultat før skat på 150,3 mio. kr.

Dagens VVS er i gang med at nærlæse regnskabet, som blev offentlig gjort fredag den 23.august 2019