Kulden har meldt sin ankomst, og hos forsikringsselskabet Topdanmark modtager man allerede nu de første anmeldelser om skader på huse og sommerhuse, der er forårsaget af frostsprængte rør.

Vinteren har for alvor bidt sig fast i Danmark, og termometret har været nede på 10 graders frost i flere dele af landet.

Det medfører risiko for frostskader på boligen, og sæsonens første anmeldelser om frostsprængninger er allerede begyndt at tikke hos Topdanmark, et af landets største forsikringsselskaber, som gør opmærksom på, at man som husejer har tilsynspligt med sin ejendom. Det betyder, at skaden ikke er dækket, hvis frostsprængningen skyldes, at du har lukket for varmen.

”Jeg har fuld forståelse for, at det kan være fristende at slukke helt for varmen med de høje energipriser, men man bør altid sørge for, at huset er tilstrækkeligt opvarmet, så alle rør holdes frostfrie,” siger Helene Ibsen, boligchef i Topdanmark.

”Når det er koldt som nu, kan der opstå frostskader, som ofte er dyre, fordi vandet efterfølgende strømmer ud og ødelægger gulve og inventar. Samtidig er det tit forbundet med store gener for kunderne, fordi det kan tage lang tid at affugte gulve og vægge, inden skaderne kan udbedres,” siger hun.

Massiv frost gav problemer
Topdanmark modtog i 2021 usædvanligt mange henvendelser om frostsprængte vandrør. Typisk er det sommerhusene, der bliver hårdest ramt af frosten, men på grund af meget hårde frostnætter i vinteren sidste år fik kulden også bugt med vandrør i mange almindelige helårshuse.

Er uheldet ude og sprænger et vandrør på grund af frost, fordi et tilfældigt svigt i varmeforsyningen har lukket for varmen, kan skaden være dækket af bygningens forsikring.

“Men det forudsætter, at du har fulgt kravet om at have varme på,” siger Helene Ibsen.

Hvis sommerhuset er lukket ned
Hvert år vælger en del sommerhusejere at lukke ned for vinteren. Her skal man sikre sig, at der er slukket helt for vandet ude i brønden, og at rørene samtidig er helt tømte for vand. Det er dog svært helt at undgå, at der står vand i rørene, selvom man lader vandhanen stå åben, påpeger Topdanmarks boligchef.

Derudover er det vigtigt at være opmærksom på eventuelle skader, når frosten udenfor på et tidspunkt forsvinder igen.

”Det kan være svært at opdage en frostskade, så længe det fryser. Hold derfor øje med vandmåleren, når det bliver lunere. Stiger den pludseligt, er det oftest et tegn på et frostsprængt rør,” siger Helene Ibsen.

Det kolde vintervejr forventes ifølge DMI at fortsætte de kommende dage.

Sådan forebygger du frostsprængninger i dit sommerhus

  • Sørg for, at huset er tilstrækkeligt opvarmet, så alle rør holdes frostfrie – også dem, der løber i skunkrum, på loftet osv.
  • Luk for vandet ved hovedhanen og tøm alle vandrør
  • Sørg for at frostsikre toilettet og kom frostvæske i alle afløb
  • Aflås målerbrønden, hvis det er muligt, så stophanen ikke kan åbnes
  • Tøm din vaske- og opvaskemaskine for vand

Risikoen for frostsprængninger er størst, når

  • Der er hård frost
  • Vandet i rørene står stille
  • Rørene på loftet ikke er isolerede

Rørene ligger i et rum, der ikke er isoleret