I 2050 skal Danmark være en klimaneutral nation. Det betyder, at det samlede drivhusgasregnskab skal gå i nul og at der i 2050 ikke må udledes flere drivhusgasser end der optages. Med energiaftalen blev der taget et stort skridt i retning mod grøn energiproduktion.

Med sit klima- og luftudspil har regeringen desuden præsenteret løsninger, der også vil give markante CO2-reduktioner. Men for at nå det ambitiøse 2050-mål, vil det dog også blive nødvendigt at øge optaget af CO2 fra atmosfæren.

Det er et spændende område med mange udfordringer, men samtidig et område med store udviklingspotentialer. Derfor er energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt i morgen tirsdag d. 13. november vært for en gruppe eksperter og interessenter, der i København skal diskutere mulighederne for at øge det naturlige og det teknologiske optag af CO2 -optag og -lagring ved konferencen ”På vej mod klimaneutralitet”.

Konferencen samler eksperter og interessenter for at diskutere, hvordan vi åbner det nye kapitel i klimakampen. Deltagerne vil både diskutere tekniske løsninger, der blandt andet kan opsamle CO2-udledninger fra industrien, ligesom deltagerne også vil tale om biologiske løsninger, hvor CO2 fx kan lagres i skovene.

FAKTA:

  • Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt er vært for konferencen ”På vej mod klimaneutralitet”.
  • På konferencen skal en række eksperter og interessenter fra diskutere potentialet i CO2-optag og –lagring.
  • Deltagerne følger i løbet af dagen to diskussionsspor: Ét om biologiske løsninger og ét om teknologiske løsninger.

Der er stort potentiale i teknologien, og Regeringen har i sit klima- og luftudspil foreslået at afsætte 100 mio. kr. til forskning i netop CO2-optag og –lagring.