To giganter på hvert sit felt har lavet en aftale, der gør vandforsyningen mere digital.

Grundfos, verdens førende inden for pumper og vandløsninger, og Baseform, teknologileder inden for online software til vandforsyninger, har lavet et strategisk partnerskab for at bringe kraftfulde digitale tjenester til alle vandforsyninger.

Grundfos globale tilgang er ved at blive opskaleret til at tjene det digitale vandmarked med Grundfos Utility Analytics, en avanceret kunstig intelligens (AI) og maskinindlæringsteknologistyringsteknologi leveret af Baseform. Grundfos Utility Analytics digitale løsning giver forsyningsvirksomheder mulighed for bedre at planlægge deres netværksfornyelsesinvesteringer, aktivt styre vandtab eller infiltration og tilstrømning samt optimere deres energiforbrug og samtidig forbedre driftseffektivitet og effektivitet.

Da vandforsyninger hver dag bestræber sig på at opretholde vandtjenester af høj kvalitet til byer, anslås det, at der er 126 milliarder m3 behandlet, pumpet vand om året. Bluefield Research estimerer, at smartere og mere avancerede strategier for aktivforvaltning vil spare vandforsyningsvirksomheder for ca 250 mia. inden 2027.

250 milliarder.

Kim Jensen, som er CMO Group Head of Water Utility hos Grundfos, udtaler ”Vandnet er ved et vendepunkt, og dette er et vigtigt øjeblik for at intensivere vores omfattende digitale rejse. Det strategiske partnerskab med Baseform vil give os mulighed for at forbedre vores kunders service over for samfundet og hjælpe dem med at nå deres mål. Gennem sådanne strategiske partnerskaber tilstræber vi at blive en nøgleaktør i de digitale løsninger og en værdsat tjenesteudbyder. ”

Samarbejdet begyndte i november 2018 og har udviklet sig til det stærke strategiske partnerskab, der nu er formaliseret, hvor Grundfos træder frem for at bringe Grundfos Utility Analytics til nye kunder og starter implementering fra næste måned og frem på udvalgte markeder i Vesteuropa og USA

”Vores enkle mål er at levere den bedste analyse til hjælpeprogrammets forretningsresultater, forbedre den individuelle menneskelige oplevelse og dømmekraft og udnytte vores stadigt voksende datapulje. Partnerskabet med Grundfos bringer ikke kun validering af vores vision og teknologi, men en unik mulighed for at dele en fælles strategisk vej. Det vil hjælpe os med at realisere vores fælles mål om at nå ud til alle forsyningsselskaber og byer over hele jorden ”tilføjede Sergio T. Coelho, Baseform CEO og medstifter.

Værdipropositionen vedrører vandforsyning og spildevandsnet, hver for sig eller i fællesskab. Det er et end-to-end miljø, der samler den mest avancerede teknik, AI / maskinlæring, datalogi og computerviden for at udnytte eksisterende data og opnå handlingsmæssige, optimale resultater for værktøjet.

Grundfos Utility Analytics er bygget på årtier med forskning og direkte, afprøvet og brugervenlig oplevelse, der er kondenseret i den mest enkle form, og muliggør bl.a.

  • support til operationer med realtids forudsigelig overvågning og hændelsesstyring
  • on-demand, nøjagtig vandbalance til at drive Non Revenue Water (NRW) og I&I management
  • øget forudsigelighed af vedligeholdelseskrav – forudsigelse af aktivfejl i verdensklasse og risikoanalyse
  • forbedret planlægning af CCTV-inspektion for at optimere O&M og forudsigelse af kloaktilstand for at understøtte I & I-reduktion
  • planlægning af aktivudskiftning med kvantificering af den forventede indvirkning med hensyn til omkostninger, serviceniveauer, fejlrate, risikoeksponering
  • et fælles virksomhedsomspændende miljø, hvor økonomisk, O&M, planlægning, teknik, vandkvalitet og overholdelse alle har adgang til den samme samlede erfaring og analyse

Aarhus Vand, i Danmark, var en af ​​de første kunder, der anvendte Grundfos Utility Analytics. Michael Rosenberg Pedersen, drikkevandsprojektleder hos Aarhus Vand, sagde “Efter implementering af Grundfos Utility Analytics fik vi hurtigt nye indsigter. Andre dataintegrationsprojekter, vi har været involveret i, undervurderede normalt opgaverne med dataudveksling og involvering af interne ressourcer. Andre projekter der skulle dække hele vores vanddistributionsnetværk skulle bruge et og et halvt år for at komme til det punkt, Grundfos Utility Analytics nåede dette på bare fire uger. ” Baseret på den positive oplevelse af denne fase har Aarhus Vand besluttet at udvide løsningen til en større del af sit netværk.