Aftalen signalerer, at Stiesdal Hydrogen og Danfoss er parate til at introducere deres seneste innovation på det globale marked: en avanceret brintelektrolyseløsning baseret på varmevekslerdesign.

Sammen har de to virksomheder udviklet en ny og skalerbar løsning til kernekomponenten i Stiesdal Hydrogens elektrolysator, en såkaldt elektrolysecellestak.

Ved at kombinere de to virksomheders styrker positionerer Danfoss og Stiesdal Hydrogen sig til at øge elektrolysekapaciteten i takt med samfundets voksende behov for grøn brint.

Grøn brint tjener som en afgørende bro til at opnå fuldstændig dekarbonisering i sektorer, der er svære at drive med vedvarende elektricitet, hvilket baner vejen for ren brændstofproduktion til fly, skibe, køretøjer og tung industri.

Øge synergier med biogasproduktion 

Ved at udnytte Danfoss’ ekspertise inden for skræddersyede plader og svejsning blev prototypen designet og testet, og nu kører de første versioner af elektrolyserproduktion med succes på et kombineret biogas- og PtX-anlæg (Power-to-X) i Danmark. Her kombineres grøn brint med overskud af CO2 fra biogas for at levere metangas.

Nu er Stiesdal Hydrogen og Danfoss Heat Exchangers klar til at lancere elektrolysatoren til flere markeder og industrier.

Kritiske komponenter til fremstilling af brint gennem vandelektrolyse

Grøn brint er et lovende, hastigt voksende område for vedvarende energi og en vigtig løsning for sektorer, der er svære at afbøde. Mens verden søger at gå væk fra fossile energikilder for at reducere kulstofemissioner og afbøde klimaændringer, er brint gennem vandelektrolyse ved hjælp af bæredygtige energikilder dukket op som en afgørende løsning. 

 

Danfoss understøtter den grønne omstilling og brintproduktion med varmevekslere, strømkonvertering fra drev, højtrykspumper og energigenvindingsenheder. Samlet set er højtrykspumper til ultrarent vand en kritisk komponent i grøn brintproduktion, hvilket muliggør effektiv og pålidelig produktion af denne lovende vedvarende energikilde.