Energieffektivisering er et vigtigt element i den grønne omstilling. Derfor styrker klimaminister Dan Jørgensen nu Energisparerådets arbejde og rådgivning af regeringen på energieffektiviseringsområdet med fornyet formål, nyt navn og ny formand.

”Energieffektivisering spiller en vigtig rolle i 70-procentsmålsætningen og i den grønne genopretning af Danmark. Vi skal blive endnu bedre til at udnytte det store potentiale, der ligger i energieffektivisering. Jeg ser meget frem til samarbejdet med Ingrid Reumert og rådets øvrige medlemme om at fremme energispareindsatsen – både herhjemme og i EU-regi, hvor vi ser ind i en begivenhedsrig periode. Jeg vil samtidigt gerne takke den afgående formand, Claus Bugge Garn, som har gjort en kæmpe indsats og bidraget meget til udvikling af det nye råd, som vi nu lancerer”, siger klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen.

Den nye formand, Ingrid Reumert, er Vice President i Velux, næstformand i Klimapartnerskabet for Byggeri og Anlæg, samt næstformand i Synergi og har en solid erfaring inden for energieffektivisering. Derudover har Ingrid Reumert en bred kontaktflade til branchen med sin erfaring fra erhvervslivet og sans for den politiske dagsorden.

”Energieffektivitet er helt afgørende for at nå i mål med den grønne omstilling i Danmark på en måde, der både gavner klimaet, samfundsøkonomien og borgerne. Samtidig har vi i Danmark både virksomheder og løsninger i verdensklasse, som vi skal være endnu bedre til at promovere internationalt. Jeg er er taknemmelig for tilliden og ser frem til at stå i spidsen for Rådets næste skridt i de kommende år”, siger Ingrid Reumert, tiltrædende formand i Rådet for Energieffektiv Omstilling.

Rådets formål er blevet udvidet, så rådet fremadrettet også skal bidrage til at understøtte reduktionen i udledningen af drivhusgasser og understøtte Danmarks styrkeposition på energieffektiviseringsområdet nationalt såvel som internationalt. Særligt ser man på EU-plan ind i et spændende 2021, hvor bl.a. energieffektivitets- og bygningsdirektivet skal revideres. Desuden skal rådet bidrage til at styrke koordineringen og fremme udviklingen af den samlede energispareindsats.

Endelig har rådet som noget nyt fået nedsat et koordinerende udvalg, som skal styrke rådets arbejde ved at bistå formanden og sørge for fremdrift i udarbejdelsen af oplæg og anbefalinger.