Danfoss har ændret i koncernstrukturen og kombinerer nu de to segmenter Cooling og Heating i det nye Danfoss Climate Solutions. Med det nye Climate Solutions segment vil Danfoss fokusere endnu mere på den grønne agenda på globale markeder.

I hele verden er der et øget fokus på tiltag til gavn for klimaet. Ved at kombinere Heating og Cooling segmenterne til ét Danfoss Climate Solutions investerer Danfoss i fremtiden og hjælper dermed kunder og partnere med at imødegå klimaforandringer og skabe en bedre fremtid.

Danfoss Climate Solutions er markedsleder indenfor bæredygtige og energieffektive køle- og varmeløsninger til industrier, bygninger og hele fødekæden. Det nye segment vil udnytte klimaagendaen og målene i “Parisaftalen” samt i EU Green Deal som stærke drivkræfter i at fremskynde indsatsen. Med det nye Danfoss Climate Solutions-segment vil Danfoss yderligere styrke sit fokus på innovation og applikationskompetence for at blive en endnu stærkere teknologipartner for kunder og partnere.

”Det vi udvikler og markedsfører spiller en rolle i klimadagsordenen og i opfyldelsen af ​​verdens klimamål. Bygninger skal gøres energieffektive, og CO2 udledninger skal reduceres. Regeringer og den private sektor spiller begge en vigtig rolle i at sikre, at investering i bæredygtig energiinnovation øges.

Vi har allerede de teknologier og de løsninger, der er nødvendige for at understøtte overgangen til en CO2 reduceret verden og ved at arbejde sammen kan regeringer, virksomheder, investorer og borgere bedre forstå de udfordringer, vi alle står over for – og hvordan man kan løse dem, ”siger Jürgen Fischer, President Danfoss Climate Solutions.