Danskerne er allerede i fuld gang med at gøre sig uafhængige af fossile brændsler. Flere tusinde husstande har solceller med tilkoblet batterilager, så solcelleenergien kan bruges, når solen er gået ned. Men hvordan vælger de det rette batterianlæg? Teknologisk Institut etablerer ny prøvningsordning, som vil skabe et gennemsigtigt marked for husstandsbatterier.

I dag findes der ingen objektive data eller hjemmesider som gør det muligt at sammenligne batterianlæg. Teknologisk Institut etablerer derfor en frivillig prøvningsordning for batterianlæg på det danske marked.

– Batteriproducentens produktblade er det eneste sted, hvor data er tilgængelige. Disse data er ligeså svære at sammenligne som æbler og pærer. Forbrugerne har behov for et realistisk billede af f.eks. batterianlæggets effektivitet, siger projektleder Lars Overgaard.

Prøvningsordningen gik i luften den 28. november ved konferencen Avanceret Energilagring på Teknologisk Institut i Aarhus. Ordningen indbefatter automatiseret test af batterianlæg, vurdering af sikkerhed og forbrugerrettet information. Information og testede batterianlæg vil være at finde på www.husstandsbatterier.dk.

Transparens på markedet for batterianlæg
– En prøvningsordning vil skabe transparens på markedet for husstandsbatterier i Danmark. Ordningen giver forbrugerne et godt udgangspunkt for at vælge batterianlæg, siger senioranalytiker Henrik Sonne, Videncentret Bolius.

Han fortsætter med at forklare, at batterianlæg efter Bolius’ opfattelse stadig er forholdsvis nyt og har undersøgt folks brug af grønne energiformer.

– Vi har netop afsluttet en undersøgelse blandt danske husejere, som viser, at hver tredje gerne investerer mere i solceller eller andre grønne energiformer, hvis dette er tilkoblet et husstandsbatteri. Dermed må vi forvente at se mere til denne teknologi i hjemmene i fremtiden, siger Henrik Sonne.

Pris på batterianlæg falder
Faldende priser på solpaneler og batterianlæg kan også betyde, at husstandsbatterier bliver mere attraktive. Det amerikanske markedsdatabureau,

Test af batterianlæg på Teknologisk Institut
For at blive optaget i den nye og frivillige prøvningsordning skal et batterianlæg gennemgå en test på Teknologisk Institut, som bl.a. måler effektivitet, årsvirkningsgrad og tilgængelig kapacitet.

– Vores test ser på de væsentligste parametre for at vælge batterianlæg bl.a. kapacitet. Hvis en forbruger investerer i et 6 kWh anlæg men ifølge vores tests kun vil få 5,5 kWh tilgængelig kapacitet – så er dette væsentlig viden for at vurdere, hvilket batterianlæg man vil investere i for at få mere ud af ens solcelleproduktion, siger Lars Overgaard.

Sikkerhed
Ifølge Teknologisk Institut er sikkerhed også et væsentligt element at belyse, når batterianlæggene for alvor bliver en del af de danske husholdninger.

– Et batterianlæg har et stort energiindhold i et forholdsvis lille volumen og skal derfor installeres og placeres korrekt. På hjemmesiden vil der derfor være vejledning omkring placering og installation, siger Lars Overgaard.

Hvert batterianlæg vil desuden blive vurderet mht. sikkerhed ud fra visuel inspektion og produktdata.

– En forudsætning for ordningens succes er, at mange producenter og forhandlere nu vælger at lade deres anlæg teste hos os for derved at bidrage til bedre gennemsigtighed for forbrugerne. V