Folketinget har vedtaget nye ændringer i udbudsloven. Ændringer, som giver de udbydende to nye pligter:

  • At beskrive alle dele af evalueringsmodellen i udbudsmaterialet
  • At evaluere de kvalitative kriterier forud for evalueringen af prisen

Sidstnævnte gælder dog alene, når der er tale om bygge- og anlægskontrakter til en værdi over 350 mio. kr.

Loven træder i kraft 1. juli 2019 og gælder alle udbud, der offentliggøres efter denne dato.

Dagens VVS har gentagne gange påpeget de lemfældige og tilfældige evalueringer, som finder sted. Alle forbedringer omkring evalueringsmodellerne er mere end velkommen. For det skal være fair konkurrence.

I forbindelse med udbudsændringen skrives følgende om formålet med ændringerne:

“Formålet med den første ændring i loven er, at styrke gennemsigtigheden i processen, så tilbudsgiverne behandles mere lige og har bedre mulighed for at optimere tilbuddene.

Formålet med den anden ændring er, at hindre at viden om tilbudsprisen får indflydelse på evalueringen af kvaliteten i tilbuddet.”

Kommunerne er ikke tilfreds.

I er høringssvar beklagede Kommunernes Landsforening bl.a. over, at lovændringerne betyder øgede transaktionsomkostninger for ordregiver og formentlig vil betyde flere annullationer.

Hertil siger Dagens VVS: “Så må I bare lave det ordentlig fra starten af”.

KL har endvidere – i relation til den høring, der pågår p.t. vedrørende evaluering af udbudsloven – argumenteret for at få fjernet ændringerne igen. Der er tale om en overimplementering af EU’s udbudsdirektiv, som er uheldig i forhold til formålet med udbudsloven: forenkling, klarhed og fleksibilitet. Dette høringssvar finder du her.