Hvis der opstilles havvindmøller på verdens bedste placeringer, kan der produceres langt mere strøm end verdens nuværende samlede strømforbrug. Det viser en ny rapport fra det Internationale Energiagentur. I Europa alene har havvind potentiale til at dække behovet otte gange. Dermed har havvind potentiale til at blive den største strømkilde i verden og til at få en central rolle i den grønne omstilling.

 ”Rapporten viser med al ønskelig tydelighed, at det kan lade sig gøre at omstille til grøn strømproduktion. Vi har teknologien til det. Siden verdens første havvindmøllepark blev opført i Danmark i 1991, er det gået stærkt. Teknologien bliver stadig bedre, kapaciteten stiger og prisen falder. Det kan vi blandt andet takke visionære danske politikere og virksomheder for”. udtaler klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen.  

Havvind er i rivende udvikling. Ifølge rapporten vil der i 2040 blive produceret 15 gange så meget strøm fra havvind som i dag, og prisen for havvind forventes at falde yderligere med op mod 60 pct. I løbet af det næste årti forventes det, at strøm produceret af havvind vil blive lige så billig som strøm produceret fra eksempelvis kul og naturgas. Men rapporten advarer om, at der fortsat skal fokuseres på at skabe rammerne for, at potentialet for havvind kan realiseres.

 ”Havvind rummer et enormt potentiale. Ikke kun i Danmark, men i hele verden Det kan for alvor blive en faktor i den grønne omstilling. Det potentiale skal realiseres. Det kræver, at vi skaber gode politiske rammer og sikrer den nødvendige udvikling af teknologi og infrastruktur. Det har regeringen fokus på. Rapporten vil forhåbentlig åbne verdens øjne for de muligheder, som havvind rummer og bidrage til, at verdens regeringer griber de muligheder”, udtaler klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen.

Som noget nyt lanceres det Internationale Energiagenturs særrapport i Danmark.

Fakta

  • Det globale marked for havvind voksede med knap 30 pct. årligt fra 2010 til 2018
  • I løbet af de næste fem år forventes 150 havvindsparker at blive færdiggjort på verdensplan
  • Nye havvindparker har kapacitetsfaktorer på 40-50 pct. Det overstiger landvind, er dobbelt så højt som solceller og matcher kapaciteten for effektive gasbaserede kraftværker
  • Verdens første havvindmøllepark, åbnede i 1991 i Danmark og producerede elektricitet til omkring 2.200 husstande