Erhvervsministeriet har præsenteret en ny rapport om omkostninger ved EU-udbud.

Rapporten hedder : “Transaktionsomkostninger ved EU-udbud” og er lavet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

Det lyder som en let proces, at finde ud af, hvad koster det at byde på et tilbud for den, som udbyder, og for det firma, som byder.

Det er vel også nogenlunde let i det enkelte tilfælde. Men når data fra små 200 udbud skal evalueres sammen bliver det vanskeligt.

Der er store forskelle på udbudene, både i form og størrelse. Eksempelvis giver udbud i mange kroner naturligt lavere procentvise omkostninger ved udarbejdelse.

Det er langhåret læsning, men Konkurrence- og forbrugerstyrelsen forsøger hele tiden at få præciseret variationerne i de enkelte udbud.

Nedenfor følger rapportens 9 hovedkonklusioner:

1.Transaktionsomkostningerne udgør i gennemsnit 2,6 pct. af kontraktværdien for offentlig
ordregiver i de danske EU-udbud. Tilsvarende udgør
transaktionsomkostninger 2,0 pct. for de vindende tilbudsgivere.

2.I alt udgør transaktionsomkostningerne for de offentlige ordregivere 1,4 pct. af den samlede kontraktsum i de udbud, som indgår i analysen. Tilsvarende har de tilbudsgivere, der
vinder udbuddene, transaktionsomkostninger for i alt 0,5 pct. af den samlede værdi af de
kontrakter, som de vinder.

3.Udbud med højere kontraktværdier har relativt færre transaktionsomkostninger. Udbud
med en kontraktværdi over 7,5 mio. kr. har i gennemsnit 1,4 pct. i transaktionsomkostninger for ordregiver. Vindende tilbudsgiver har i gennemsnit transaktionsomkostninger
for 0,9 pct., når der er tale om kontrakter med en værdi på mere end 2,5 mio. kr.

4.Der en vis tendens til, at den vindende tilbudsgiver har høje omkostninger relativt til kontraktværdien, hvis offentlig ordregiver også har det.

5.Vindende tilbudsgiver har særligt lave transaktionsomkostninger ved bygge- og anlægsopgaver.

6.Udbud fra kommunale ordregivere er forbundet med større transaktionsomkostninger
for de vindende tilbudsgivere end udbud fra fx stat og regioner.

7.Begrænset udbud er den udbudsproces, hvor der opleves størst transaktionsomkostninger. Disse udbud har næsten dobbelt så store transaktionsomkostninger relativt til kontraktværdien som udbudsproceduren offentligt udbud.

8.Knap en tredjedel af ordregiverne i undersøgelsen tilkendegiver, at en specifik proces, et
tiltag eller hændelse har drevet deres omkostninger op. Det samme gælder for en fjerdedel af de vindende tilbudsgivere.

9.Transaktionsomkostningerne for rammeaftaler udgør henholdsvis 1,4 og 2,1 pct. af kontraktværdien for ordregiver og vindende tilbudsgiver.