Vandsektoren kan blive mere effektiv, innovativ og bæredygtig og mindre fragmenteret, hvis man i fællesskab kan gennemføre det næste teknologispring ind i digitalisering og Industri 4.0.

Det er en af konklusionerne i DTU’s sektorudviklingsrapport ’Lad vand og data strømme’, der er kommet til verden med bidrag fra DI og Foreningen af Rådgivende Ingeniører (FRI) samt en række andre aktører i den danske vandsektor.

Målet er at accelerere udviklingen af nye teknologier og metoder inden for vandsektoren samt at styrke danske rådgivere, teknologiproducenter og forsyningsselskaber på området.

”Vi har i arbejdet med sektorudviklingsrapporten lyttet til vandbranchen bredt set og samtidig forsøgt at opfange de internationale strømninger,” siger Peter Steen Mikkelsen, der er centerleder for Water DTU og professor på DTU Miljø.

”Den danske vandsektor er kommet langt, men der skal mere til for at leve op til målene i vandbranchens ’Vandvision 2025’ om mere vækst og eksport i sektoren. Desuden er der bredt set efterspørgsel på en fælles vision og overlappende incitament-strukturer, der kan understøtte ambitionerne om at bringe Danmark helt i front og udbygge denne position fremover.”

Vand understøtter vækst 
I dag understøtter vand næsten al økonomisk vækst på tværs af sektorer, og problemstillinger relateret til vand – som ekstreme vejrfænomener, naturkatastrofer, tørke og fejlslagen klimatilpasning – regnes blandt de allerstørste risikofaktorer for menneskehedens velbefindende og velstand. Selv i Danmark har vi oplevet pludselige og kraftige regnskyl og stigende vandmasser, der har store økonomiske og infrastrukturmæssige omkostninger.

Der er således behov for at udvikle nye systemer af vandteknologier baseret på nye datakilder og mere intelligente produkter og robuste planlægningsværktøjer. Der bliver brug for mere servicebaserede forretningsmodeller, samarbejdende autonome systemer baseret på intelligente vandteknologiske komponenter og multiforsyningssystemer, som kombinerer vandbehandling og energi- og ressourcegenvinding i en cybersikker ramme.

Ifølge Peter Steen Mikkelsen er der store investeringer på vej. Der skal klimatilpasses, der skal bygges nye vandværker og renseanlæg, og overvågningen af vandressourcer skal forbedres markant. Og det skal ske på en måde, der bakker op om FN’s mål for bæredygtig udvikling.

FN’s udviklingsmål peger på meget store teknologiske og forvaltningsmæssige udfordringer relateret til vand. Det kan forskning, innovation, uddannelse og iværksætteri bidrage til at løfte. Men der er brug for en tværgående indsats for at styrke samarbejdet i sektorens økosystem, og der er brug for integration af den dybe domænefaglighed om vand med den dybe faglighed om digitalisering og mere generelle færdigheder om systemintegration.

En fælles vision

”En mulig fælles vision for vandsektoren kan være at se digitalisering og integration af fagligheder som lokomotiv for en tværgående transformation, der kan gøre sektoren mere effektiv og innovativ og samtidig mindre fragmenteret og mere bæredygtig,” mener Peter Steen Mikkelsen.

”Danmark har gennem årtier fokuseret på en grøn omstilling af store dele af samfundet. Tiden er inde til også at fokusere kræfterne på vandområdet og kickstarte den blå omstilling. Viden om vand kan blive et nyt erhvervseventyr for Danmark, men der er brug for handling både politisk og blandt sektorens aktører for at igangsætte en fokuseret satsning på vandområdet.”