Når en virksomhed udvikler en ny miljøteknologi og skal overbevise markedet om, at den fungerer, kan det tage flere år at opbygge troværdighed om teknologien og få den på markedet.

– Der er en tendens til, at ny teknologi først bliver taget seriøst, når producenten kan fremvise referencer fra tilfredse kunder. En ETV-test kan medvirke til at skabe troværdighed omkring teknologien, og at den i praksis giver de lovede miljøgevinster, fortæller Bjørn Malmgren-Hansen fra Teknologisk Institut.

Måling og verifikation af ny teknologi
ETV står for Environmental Technology Verification og er en europæisk ordning, der verificerer og måler, om nye miljøteknologier lever op til deres specifikationer. ETV-tests kan foretages inden for følgende områder:

  • Vandbehandling og monitering
  • Energi
  • Materialer, affald og ressourcer
  • Landbrugsteknologier
  • Luftrensning og -monitorering
  • Jord- og grundvandsmonitorering og -rensning
  • Renere produktion og processer.

Hurtigere på markedet i alle EU-lande

En ETV-test har også den fordel, at producenten ikke behøver at teste sin teknologi på alle markeder. ETV-verifikationen er anerkendt i alle EU-lande og også udbredt i bl.a. USA, Canada og Korea. Det sparer penge og gør vejen fra idé til marked kortere. Det kan Jimco, der producerer luftrensere til udsugningen i restauranter og storkøkkener, nikke genkendende til:

– ETV-verifikationen har givet en stor fordel på eksportmarkederne. Det er blevet nemmere at starte dialogen med vores kunder, og de er ikke længere i tvivl, om produktet virker. Vores referenceliste tæller internationale kæder som Carls Jr., Radisson, Hilton, Marriott og McDonald’s, og produktet er gennemprøvet siden 1996. Alligevel har det gjort salgsprocessen nemmere, når vi direkte kan dokumentere effekten. Samtidig differentierer verifikationen vores produkt i forhold til kopister, fortæller adm. direktør Jimmy Larsen.