Gang i oliefelter på land. Hvad er det?

Det er lige mod den grønne bølger.

Men den danske opstartsvirksomhed EOR Technologies har udviklet en ny teknologi, som har stort potentiale til at kunne revitalisere produktionen i gamle oliefelter på land.

Metoden bygger på anvendelse af elektricitet til at øge olieproduktionen fra eksisterende oliebrønde, uden behov for bekostelige om- eller tilbygninger, hvilket gør metoden særligt attraktiv for felter på land. Efter laboratorie-test på Teknologisk Institut skal metoden nu afprøves i praksis.

Teknologien anvender eksisterende oliebrønde som elektroder, når EOR Technologies ved at bruge en strømforsyning laver oliereservoiret om til en kolossal elektrokemisk celle.

– På de eksisterende (og ofte meget gamle) oliebrønde kan vi bruge strøm til at gøre den tilbageværende olie i reservoiret mere tyndtflydende og samtidig øge væskestrømmen, så olieproduktionen forbedres kraftigt. Vores hemmelighed ligger i en årelang erfaring med elektrokemiske processer, der gør os i stand til at tilpasse de elektriske parametre til jordforholdene på en ny og innovativ måde, og denne teknologi er vi altså ved at patentere globalt, forklarer Søren Laungaard, CEO for EOR Technologies.

Forøge daglig olieproduktion
De første feltstudier har demonstreret evnen til at 2-10 doble den daglige olieproduktion, vel at mærke uden behov for store investeringer eller -driftsomkostninger.

EOR Technologies har over det seneste år samarbejdet med Teknologisk Institut for at kvalificere teknologien, og øge forståelsen for teknologiens potentiale. Teknologisk Institut arbejder med udvikling og rådgivning omkring teknologi, der kan gøre olieudvinding mere effektiv, sikker og mindre miljømæssigt belastende. Opfindelsen udmærker sig ved at være fuldstændigt kemikaliefri og nem at implementere. EOR Technologies tog derfor kontakt til Teknologisk Institut med henblik på at udbygge forståelsen og videreudvikle metoden gennem en kombination af eksperimenter, laboratoriemålinger og feltstudier.

– Det er dejligt, at vi kan bruge vores kompetencer og internationale netværk til gavn for unge, danske virksomheder med spændende teknologier. Vi ser et stort potentiale for at øge eksporten i en sektor, hvor danske virksomheder har meget at tilbyde ift. at sikre, at olie og gas produceres renest muligt, siger centerchef Thomas Lundgaard, Teknologisk Institut.

Testet via Innobooster
Teknologien er blevet testet i laboratorieskala på Teknologisk Institut via InnoBooster programmet. Her støtter Innovationsfonden udviklingsprocesser, drevet af små og mellemstore virksomheder.

– Vi søgte samarbejde med Teknologisk Institut, fordi de kompetencer og faciliteter, som de besidder, giver os mulighed for at få kvalificeret modspil i forhold til test og forståelse af vores teknologi og mulighederne heri. Yderligere har Teknologisk Instituts internationale netværk været af afgørende betydning i forbindelse med dette projekt, siger Søren Laungaard.

Teknologien er nu ved at blive testet på et gammelt oliefelt på landjorden i Europa. Undervejs skal der gennemføres et omfattende målings- og prøvetagningsprogram, der sigter på at dokumentere de forskellige mekanismer og effekter i teknologien.

– Felttesten er i samarbejde med et internationalt olieselskab og Teknologisk Institut. Vi forventer, at felttesten vil dokumentere de effekter, vi allerede har set andre steder, og dermed øge troværdigheden omkring teknologien. En objektiv og uafhængig validering af teknologien er altafgørende i forhold til at øge udbredelsen i en konservativ branche, hvor ny teknologi ofte mødes med en vis skepsis, siger Søren Laungaard.

Fakta
Strømforsyningen gør den producerende oliebrønd til katode, imens en anden brønd bliver til anode, hvilket starter en kombination af elektrokemiske reaktioner og elektroosmotisk flow. Effekten ses derfor både på produktionsraten, andelen af olie og endda på sammensætningen af olien. Den producerede olie bliver både lettere og mere tyndt­flydende, hvilket hjælper på produktionsraten og markedsprisen.