Frederiksberg er gået nye veje for at håndtere de store mængder regnvand, som tidligere har skabt problemer i kommunen.

Ved skybrud har kloaksystemerne været overbelastet, vejene stået under vand, og bygninger har taget skade. Samtidig har det vist sig vanskeligt at udvide det eksisterende kloaknet i kommunen på grund af tæt bebyggelse og anden infrastruktur.

Det er derfor  Frederiksberg Kommune har valgt at gå nye veje og få bragt alternative idéer i spil for at få fremtidssikret regnvandshåndteringen. Gennem den fleksible udbudsprocedure “innovationspartnerskab”, som blev udbudt sidste år kunne kommunen samle udvikling og udbud af løsningen med ét greb.

Givtig markedsdialog
Efter en intern afklaringsproces om ønsker, finansiering og proces for innovationspartnerskabet inviterede kommunen til markedsdialog. 40 virksomheder deltog i markedsdialogen, der førte til, at kommunen fik identificeret 118 løsningsmuligheder til at håndtere store mængder regnvand. Den efterfølgende innovation lå i, hvordan de forskellige løsninger kunne kombineres, så de opfyldte kommunens behov. Desuden gav markedsdialogen indsigt i forudsætningerne, der skulle være til stede, for at løsningerne kunne implementeres.

Innovationspartnerskaberne skulle være en gevinst for alle de involverede parter. Kommunen får en løsning, der er udviklet og tilpasset egne behov, og virksomhederne får mulighed for at udvikle og teste løsningerne i praksis. Efterfølgende har virksomhederne rettighederne og kan frit kommercialisere de færdige produkter.

Fast finansiering som fundament
Innovation kræver ressourcer. Innovationspartnerskaberne blev tildelt en fast finansiering både ved gennemførelsen af udbuddene og ved de efterfølgende løsningers implementering. Den faste finansiering har mindsket virksomhedernes økonomiske risiko ved at deltage, da der i tilfældet af et tilfredsstillende produkt er budgetteret med udbredelsen af de innovative løsninger.

Et spændende initiativ, som Dagens VVS vil følge op på.