Danske boligejere har et urealistisk billede af deres boligers energimæssige stand. 83 procent mener således, at deres bolig er i gennemsnitlig eller bedre energimæssig stand. Kun 16 procent af deltagerne mener derimod, at deres bolig er i lidt eller meget dårligere energimæssig stand end gennemsnittet.

Det viser svarene i en ny befolkningsundersøgelse udført af analysefirmaet YouGov for TEKNIQ Arbejdsgiverne blandt mere end 1.000 boligejere.

Tallene står i stærk kontrast til de energimærkninger, landets boliger er blevet tildelt i 2019. En ny opgørelse fra Energistyrelsen viser således, at 52,5 procent af boligerne har fået energimærke D eller dårligere, mens kun 19,7 procent har energimærke B eller bedre.

”Forklaringen på forskellen i tallene kan være, at boligejerne ikke er opmærksomme på det store potentiale for energieffektivisering, der kan hentes ved at energirenovere boligen. Men tallene understreger jo, at mange vil blive overrasket over, hvor dårligt det reelt står til, og derfor er det værd at undersøge, hvad man kan gøre for at spare på energiregningen på både kort og langt sigt,” siger Simon O. Rasmussen, underdirektør i TEKNIQ Arbejdsgiverne.

Brug for mere viden og rådgivning

Deltagerne i befolkningsundersøgelsen er også blevet spurgt om, hvor de tror, der er størst behov for energiforbedrende tiltag i deres bolig. På førstepladsen kommer udskiftning af vinduer/døre (23 procent) efterfulgt af installation af solceller (20 procent) og installation af en varmepumpe (12 procent).

”Det er meget naturligt, at vinduer står øverst på listen. Det er til at forstå, at man kan reducere energiregningen ved at skifte vinduer. Til gengæld kan det være sværere at gennemskue udbyttet ved at investere i eksempelvis solceller eller varmepumper, og det er synd, for undersøgelser viser, at udbyttet her oftest er endnu større,” siger Simon O. Rasmussen og uddyber:

”Vi kan i det hele taget se, at deltagernes bud på de mest effektive energirenoveringer er meget spredte. Det tyder på, at der stadig er et stort behov for at rådgive og vejlede boligejerne, og det kan derfor anbefales, at man får energivurderet sin bolig, hvis man ønsker et bedre billede af, hvor man bør sætte ind. For der kan være rigtig store besparelser at hente,” siger Simon O. Rasmussen.

Bygninger som fokusområde

Han understreger, at netop de danske bygninger er et af de vigtigste steder at sætte ind, hvis vi skal nå de klimamål, regeringen har opstillet. Derfor spiller bygningerne også en vigtig rolle for de 13 klimapartnerskaber, der i øjeblikket er ved at sammensætte deres anbefalinger til fremtidens klimapolitik – og hvor TEKNIQ Arbejdsgiverne deltager i partnerskabet for bygge og anlæg.

”Når partnerskabernes anbefalinger efterfølgende forhåbentlig skal føres ud i livet, er det vigtigt, at også boligejerne kommer til at spille en rolle – især med tanke på det enorme potentiale for energiforbedringer, vores hjem rummer,” siger Simon O. Rasmussen.