Bygningsstyrelsen ønsker samarbejde.

Med udgivelse af ny vejledning og ny strategi er der skabt basis for et godt samarbejde omkring fremtidens opgaver. Der lægges op til konkurrence. Men fair konkurrence.

I starten af denne måned udgav Bygningsstyrelsen Bygherrevejledningen 2019. Vejledningen henvender sig til offentlige bygherrer, dvs. staten, regioner og kommuner, men andre bygherrer herunder bygherrer indenfor det almene byggeri, kan benytte den i det omfang, de finder den relevant og anvendelig. Den skal sammenholdes med den nye udbudsstrategi.

Den nye udbudsstrategi sætter ramme og retning for Bygningsstyrelsens udbud af rådgiver-, bygge- og vedligeholdelsesopgaver. Strategien har fire centrale emner med samarbejde som den røde tråd;

  • rammeaftaler på entreprenørydelser,
  • færre kontrakter,
  • tidlig inddragelse og
  • dialog før, under og efter udbud.

“Udbudsstrategien er blevet til i en gensidig proces, hvor vi har været i dialog med markedet, og vi er blevet betrygget i, at de tiltag, vi har sat i værk, faktisk er de rigtige,” siger Bygningsstyrelsens direktør Rasmus Brandt Lassen blandt andet.