Regnskabet for Nyborg grossisten, Frederik Nielsens eftf. Nyborg A/S er ikke sindsoprivende spændende. Det er en lille lokal grossist, der stort  set ikke tjener penge, men alligevel har hjerte på rette sted ved at støtte lokale foreninger i Nyborg. “Fordi det gode foreningsliv fortjener opbakning”, som de siger.

Derudover støttes Kræftens Bekæmpelse, Julemærkehjemmene samt Danmarks Naturfredningsforening.

Og det sker på baggrund af en bundlinie, der ligger tæt på nul.

I 2022 var resultatet før skat et overskud på 145.000. Året før var det tilsvarende tal 94.000, efter et par år med negative resultater.

Der er 4. og 5. generation, der fører virksomheden fra 1905 videre. Der er 11 medarbejdere, og de fik udbetalt 4,9 mio. kr. i løn, og for det skabte de en bruttoavance på 5,6 mio. kr.

Det var 10%  bedre end året før, så det dækkede stigningen i personale på 8% og lidt til.

Lageret er steget med 1,4 mio. kr. til 4,9 mio. kr. , og det er vel det eneste betænkelige ved regnskabet.

FNE, som de kalder sig selv kort, oplyser ikke omsætning, men et bud er omkring 30 mio. kr.

Virksomheden er med en egenkapital på 14,8 mio. kr. solid, historisk og med godt hjerte.