Hver dansker brænder i gennemsnit over fem kilo levende lys af – og heraf en stor del i julen. Afbrændingen påvirker indeklimaet med partikler og gasser i luften, men nu er forskerne i gang med at undersøge i hvilket omfang levende lys rent faktisk påvirker indeklimaet og sammen med industrien udvikle nye levende lys, som udleder et minimum af sundhedsrelevante partikler og gasser.

Markante forskelle
– I projektets første år har vi gennemført en række målinger på forskellige, eksisterende lys på markedet. Og som nogle af de første i verden har vi udelukkende haft fokus på de formodet mest sundhedsrelevante parametre, vurderet af førende eksperter. Vi kan allerede nu konstatere at der er markante forskelle i de sundhedsrelevante emissioner fra forskellige typer af lys, siger seniorspecialist og teknisk projektleder Morten Køcks, Teknologisk Institut.

Projektet CANDLE er støttet af Innovationsfonden og sammen med bl.a. Coop og lysproducenten ASP Holmblad skal der udvikles levende lys, som påvirker indeklimaet mindst muligt. På Teknologisk Institut og Aarhus Universitet er der således opbygget helt nye, avancerede testkamre, der muliggør kontrollerede målinger på de forskellige typer af lys. I projektet undersøges to kontrollerede afbrændingsscenarier – stabil afbrænding med rolig flamme og så et scenarie med blafrende flamme. Begge scenarier finder sted ved normal brug hjemme i stuerne.

Blafrende flamme
Gennem længere tid har udledning af partikler fra levende lys været omdrejningspunktet for forskellige undersøgelser, da partikler kan måles med simpelt måleudstyr. Men herudover har forskerne i CANDLE også vurderet at parametre som blandt andet black carbon samt NOx også kan være ligeså relevante at måle set ud fra et sundhedsmæssigt perspektiv.

– De indledende undersøgelser viser, at når lysets flamme blafrer udledes mange gange højere mængder black carbon, som er en indikator for sod, end ved stabil afbrænding. Mængderne afhænger også af hvilken type lys der er tale om. Vi kan dog endnu ikke pege på hvilken type lys der er værst set ud fra et sundhedsmæssigt perspektiv men det er netop det som projektet skal være med til at belyse, siger Morten Køcks.

Pust ikke ud
Forskerne har desuden fundet ud af, at selve måden hvorpå et lys brænder betyder rigtig meget for hvilke niveauer man har af sundhedsrelevante gasser og partikler i rummet.

– En anbefaling på nuværende tidspunkt må være at undgå blafrende flamme, fx ved at undgå træk eller for megen aktivitet omkring lyset, samt at lufte godt ud efter lyset slukkes. Man kan også med fordel benytte en decideret lyseslukker eller skubbe vægen ned i stearinen i stedet for at puste lyset ud, supplerer Morten Køcks.

Parallelt med forskernes undersøgelser har projektpartneren Coop Danmark gennemført en større forbrugerundersøgelse med fokus på indeklima og brugen af levende lys. Her har 1072 medlemmer svaret om deres brug af lys og bekymring for indeklimaet.

Opmærksomme forbrugere
– Vi mener ikke, at forbrugeren skal tvinges til at gå på kompromis med et godt indeklima for at have det hyggeligt. Undersøgelsen viser, at 71 procent af de adspurgte er opmærksomme på lysenes påvirkning af indeklimaet. Ydermere svarer 89 procent, at de gør en aktiv indsats for at forbedre indeklimaet i hjemmet! Disse to tal understreger virkelig relevansen for CANDLE-projektet, og de nyeste resultater giver os stor optimisme og tro på, at et bedre lys kan være på vej til forbrugerne, siger kvalitetetskonsulent Ulrik Dae Mang Schultz fra Coop Danmark.

Næste skridt i projektet er nu at samle den opnåede information og bruge den til fremstilling af nye prototyper af levende lys. De endelige resultater ventes at foreligge i 2020.

Projektet er et stort internationalt samarbejde mellem ASP-HOLMBLAD A/S, Teknologisk Institut, COOP Danmark, Danwax, Aarhus Universitet, Lunds Universitet i Sverige, svenske Liljeholmens Stearinfabrik, portugisiske Promol og European Candle Association.