Brændeovne og pejseindsatse kan være nok så hyggelige, men de er samtidig en af de største danske kilder til luftforurening i Danmark. Derfor har Folketinget vedtaget en ny lov, der skal sikre mindre forurenende røg fra landets private skorstene.
Loven betyder, at alle boligkøbere fra den 1. august i forbindelse med tinglysning af deres nye bolig skal oplyse, om de har en brændeovn – eller en pejseindsats. Og hvornår den er produceret.

Hvis brændeovnen er produceret før 1. januar 2003, skal den enten udskiftes eller skrottes. Er den derimod produceret efter 1. januar 2003, kan den blive stående.

Det er boligkøberen, der for egen regning enten skal have nedlagt eller udskiftet brændeovnen senest 12 måneder efter, at de har overtaget huset. Sker dette ikke, kan Miljøstyrelsen som yderste konsekvens udstede administrative tvangsbøder.

Dokumentation af alderen

Er brændeovnen svanemærket, eller har den en prøvningsattest, er ovnen produceret efter 2003. Men man kan også spørge sin skorstensfejer, hvis man er usikker på alderen. Der vil nemlig være brændeovne, hvor produktionsåret er ukendt. I disse tilfælde skal brændeovnen vurderes af en skorstensfejer eller en anden fagperson. Fagpersonen kan vurdere alderen på brændeovnen og udfylde en erklæring, som boligkøberen kan bruge som dokumentation.

Hurtigere udskiftning nødvendigt for sundhed og miljø

En ældre brændeovn udleder op til fem gange så mange partikler, som de nyere brændeovne. Dette skyldes den teknologiske udvikling af særligt moderne luftoptimerede og lav-emissionsbrændeovne. Partikelforureningen forårsager hvert år sygdom for mange danskere. Men en hurtigere udskiftning eller nedlægning af de forurenede brændeovne vil ikke kun gavne luftkvaliteten i Danmark, men også vores nabolande.

Der er ca. 700.000 brændeovne i Danmark og omkring 260.000 skønnes at være produceret før 2003. Det første år regner Miljøstyrelsen med, at omkring 12.000 brændeovne skal udskiftes på baggrund af loven. I lovforslaget til ejerskifteordningen vurderer man, at kravet om udskiftning af brændeovne og pejseindsatse fra før 2003 vil medføre en reduktion på ca. 13.000 tons partikler over en 20-års periode – sammenlignet med en fremskrevet udvikling uden ejerskifteordning. Denne vurdering er dog behæftet med en stor usikkerhed. Derfor vil virkningen af loven også blive evalueret løbende.

Hvad med antikviteten?

Der er undtagelser til reglerne, så den antikke kakkelovn kan blive stående i hjørnet, og det er heller ikke et krav at skifte brændeovnen, hvis en ægtefælle overtager huset ved en skilsmisse. Man kan læse lovteksten i bekendtgørelsen og alle de specifikke undtagelser på hjemmesiden www.skiftellerskrot.dk