1. juli træder to nye bekendtgørelser i kraft, som særligt har betydning for virksomheder, der installerer og servicerer varmepumper.  Det drejer sig om Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser (retsinformation.dk), samt om Bekendtgørelse om anvendelse af trykbærende udstyr (retsinformation.dk)

Ændringerne kommer som følge af ” Opfølgende aftale ifm. Klimaftale for energi og industri mv.”, hvor man politisk blev enige om at ændre intervallerne for eftersyn af varmepumper. Arbejdstilsynet har desuden benyttet lejligheden til at give reglerne på området et servicetjek og indført krav, som tager højde for at vi kommer til at se langt flere varmepumper med brandbare kølemidler som fx propan.

Det kommer især til at ramme de installatører, der servicerer varmepumper, da det kommer til at resultere i færre eftersyn. Det er en ærgerlig eftervirkning på nogle ellers grundlæggende gode ændringer, hvis man spørger Troels Hartung, bæredygtighedschef i TEKNIQ Arbejdsgiverne.

– Der er i det store hele tale om fornuftige justeringer. Vi er dog kede af, at man har valgt at fjerne kravet om eftersyn af kølekredsen på varmepumper med mindre end 3 kg kølemiddel, siger Troels Hartung.

Selv om eftersyn af kølekredsen og service på varmepumper ikke er en og samme ting, har det lovpligtige eftersyn for mange varmepumpejere været koblet sammen med service og indregulering af varmepumpen, som sikrer en effektiv drift og lang levetid.

– Med regelændringen vil vi alt andet lige se en mindsket interesse for at få serviceret og vedligeholdt sin varmepumpe, og det rammer installatørernes arbejde og varmepumpens levetid. Derfor er det vigtigt, at installatørerne sikrer sig, at kunderne er opmærksomme på konsekvenserne af ikke at få serviceret sin varmepumpe, herunder betydningen i forhold til energieffektivitet samt opretholdelse af garanti, siger Troels Hartung.

Se ændringerne

Ændringerne har først og fremmest betydning i forhold til de virksomheder, der installerer og servicerer varmepumper. Væsentligste ændringer er:

  • Lempeligere krav til eftersyn af kølekreds: Krav om eftersyn af varmepumpens kølekreds træder først i kraft ved 3 kg. Dermed er de fleste varmepumper i boliger i praksis ikke omfattet af lovkrav om eftersyn.
  • Harmonisering af de danske regler for installation af varmepumper med f-gasforordningen. Kategori II certifikat giver fremover adgang til at arbejde på kølekredsen i varmepumper med op til 3 kg kølemiddel frem for 2,5 kg som er grænsen i dag. Dermed svarer de danske krav til kravene i det øvrige EU.
  • Skærpede krav for arbejde på kølekreds: Der indføres særskilte kompetencekrav på varmepumpens kølekreds for varmepumper med kølemidler i gruppe 1 (brandbare kølemidler). Det er fx varmepumper med propan. For arbejde på kølekredsen i varmepumper som indeholder kølemidler i gruppe 2 (ikke brandbare kølemidler), vil der fortsat være krav om kategori II certifikat.
  • Tydeliggørelse af krav til installation af monoblok: Det tydeliggøres at varmepumper med hermetisk lukket kølekreds (monoblok-type) kan installeres uden særlige kølekompetencer, så længe der ikke sker indgreb i kølekredsen.