Dagens VVs har haft i en del besynderlige udbud og udbudsmodeller.

Nu varsler Erhvervsminister Rasmus Jarlov nye regler.

Han sender et lovforslag om ændring af udbudsloven i offentlig høring.

Med lovforslaget foreslås der indført et lovkrav om et såkaldt ”to-kuvert system” i de største udbud af bygge- og anlægsprojekter. Det vil indebære, at vurderingen af kvaliteten skal være uafhængig af prisen på de indkomne tilbud. Derudover foreslås loven ændret så ordregivere forpligtes til at offentliggøre alle dele af evalueringsmodellen. Det vil skabe gennemsigtighed for tilbudsgivere inden de deltager i konkurrencen om de offentlige opgaver.

Det sker blandt andet efter, at erhvervsminister Rasmus Jarlov ultimo september holdt et dialogmøde med erhvervsrepræsentanter samt repræsentanter for de offentlige ordregivere.

På dialogmødet fik erhvervsministeren input til arbejdet med at styrke vurderingen af kvalitet i indkomne tilbud i store udbud inden for bygge- og anlægsområdet.


Erhvervsminister Rasmus Jarlov:

”Vi skal have mere gennemsigtighed om evaluering af tilbud på offentlige opgaver. Og endelig ønsker jeg at sætte fokus på fokus på kvalitet, når vi skal finde de aktører, der skal gennemføre de store offentlige byggerier. Det er et ønske hos både ordre- og tilbudsgivere. På baggrund af et udbytterigt dialogmøde lægger jeg derfor op til nogle ændringer i udbudsloven.

Dagens VVS følger op på dette, og vil kommentere de nye regler.