Partikler og støv kan ikke ses med det blotte øje, men er sundhedsskadelige over tid, når de inhaleres i for høje koncentrationer. Partiklerne bidrager til den samlede luftforurening, der koster samfundet i form af tabte leveår og indlæggelser, sygedage, behandling m.m. Samfundsomkostninger som følge af udledning af fine partikler (såkaldt PM2.5) fra danske kilder løber op i over 11 mia. kr. årligt.

For at komme støvproblemerne til livs er Teknologisk Institut gået sammen med filterproducenten Simas Filters A/S og møbelfabrikken Carl Hansen & Søn A/S om at udvikle og afprøve en ny filterløsning, der i et indledende forsøgsprojekt har vist sig at være markant mere effektivt end eksisterende filtre. 

– Støv er et usynligt problem, og sundhedsskaderne udvikler sig over lang tid. Derfor er det så vigtigt, at industrien har adgang til løsninger, der effektivt opfanger støv fra produktionen, inden de små partikler ender i lungerne på medarbejdere eller borgere, der færdes i nærmiljøet, fortæller forretningsleder Thomas Nørregaard Jensen fra Teknologisk Institut.

Fjerner helt små støvpartikler
I produktionsvirksomheder som for eksempel i træindustrien foregår filtreringen af udsugningsluften oftest ved brugen af posefiltre, der kan fjerne støvpartikler ned til en størrelse på 20 mikrometer. Derimod har den nyudviklede filterløsning vist sig at kunne fjerne partikler helt ned til 3-4 mikrometer. 

– Jo mindre støvpartiklerne er, des dybere kan de sætte sig i lungerne. Derfor er det meget positivt, at vores filter også kan fjerne de helt små partikler, og endda med en effektivitet på mellem 98 og 100 procent. Dertil kommer, at filtret er mere robust og kræver mindre vedligehold end posefiltre, fortæller Jan Nyholm Sørensen, teknisk konsulent hos Simas Filters A/S.

Minimalt vedligehold og sænket energiforbrug
Den nye filterløsning bygger på et såkaldt multicyklonfilter, et poseløst filter som også kendes fra poseløse støvsugere. I stedet for at opsamle støvet i en pose, der med tiden stopper til og skal udskiftes, kræver multicyklonfiltret stort set intet vedligehold bortset fra opsamling af afkastet træstøv. 

Ud over færre omkostninger til vedligehold er multicyklonfiltret også mere energieffektivt, og Simas Filters forventer, at en virksomhed, der udskifter posefilter med multicyklonfilter, kan spare 10 procent i energiforbrug. Det skyldes blandt andet, at det poseløse filter ikke vil få problemer med tilstopning, som typisk er forbundet med øget energiforbrug.

Modulopbygget filter afprøves
Målet i projektet er at udvikle et pilotanlæg, der skal afprøves hos den fynske møbelfabrik Carl Hansen & Søn, der er verdens største producent af Wegner-møbler. Her bliver pilotanlægget dimensioneret, så det passer til et udvalgt område hos Carl Hansen. Dog er målet, at filtret vil kunne udbygges med moduler, der tilpasses den enkelte virksomheds behov for luftudskiftning og rensning.

– Vi glæder os over, at vi får mulighed for at afprøve den nye filterløsning. Vi lever selvfølgelig op til alle retningslinjer med vores nuværende filtre, men hvis vi kan gøre endnu mere for at mindske udledningen af træstøv, er det kun positivt. Derudover er det også interessant, at filtret giver mindre vedligehold og kan sænke vores klimabelastning på grund af det lavere energiforbrug, siger Facility Manager Thim Boesen fra Carl Hansen & Søn A/S.

Selvom pilotanlægget skal tilpasses træindustrien, forventer Simas Filters og Teknologisk Institut, at den endelige filterløsning også vil være interessant for blandt andet metal- og fødevareindustrien.

Projektet ”Reduktion af træstøvsemissioner med ny innovativ filterløsning” (2023-2025) er støttet af MUDP under Miljøministeriet og er samarbejde mellem Simas Filters A/S, Teknologisk Institut og Carl Hansen & Søn A/S.