Teknig Arbejdsgiverne udtaler “at de undrer sig over, at der ikke er fundet en plads til organisationen i Klimarådets nye klimadialogforum.”

Det er de ikke ene om.

Det gør Dagens VVS også.

Vi har en klimaminister, der tumler rundt og laver det ene klimatosseri efter det andet.

At udelade Tekniq i klimaforum er simpelthen for mangelfuld viden om, hvad der sker på området.

Tekniq er mere diplomatiske i deres kritik.

I en henvendelse til klimaminister Dan Jørgensen, skriver adm. direktør Troels Blicher Danielsen, blandt andet:

“Vi betragter os selv som den arbejdsgiverorganisation, der faciliterer den grønne omstilling i Danmark og binder den sammen. Det sker blandt andet via vores meget store uddannelsesindsats. TEKNIQ Arbejdsgivernes medlemmer tager 25 lærlinge pr. 100 faglærte, hvilket cirka svarer til det, alle andre brancher tager tilsammen i Danmark”.