Unidrain, der er kendt for produktudvikling, er også nytænkende, når det gælder det ælder andet end afløbsprodukter.

Firmaet er også med fremme, når det gælder om at gøre noget ved et stigende problem, nemlig at mindre 20% af landets unge valgte en erhvervsuddannelse. Ifølge prognoser vil der i 2025 mangle op mod 70.000.

Unidrain tænker nyt med talentpriser og legater.

– Hvis manglen på faglært arbejdskraft bliver en realitet, kan vi risikere, at det bliver ganske svært at fortsætte med at være innovative og skabe nye standarder i den danske byggebranche. Det kræver nemlig dygtige, faguddannede håndværkere, siger Birgitte Arendsdorf Olsen, marketingchef hos Unidrain.

– Vi kan risikere, at vi skaber flaskehalse og stigende lønninger, som kan skubbe til hele den danske økonomi. Det skal vi for alt i verden undgå. Jeg mener derfor, at alle aktører – store som små – bør tage aktivt del i debatten, fortsætter hun.

Hos Unidrain har man – som nævnt -valgt at blande sig konstruktivt i debatten ved støtte op om landets unge talenter. Håbefulde byggerispirer, som kan være med til at forbedre det eksisterende, som vil dygtiggøre sig og ikke mindst inspirere til efterfølgelse.

Derfor var firmaet med til at uddele og sponsere Talentprisen 2018, som blev overrakt under Building Awards i november. Vinderen blev den 28-årige Konrad Wójcik fra ERIK arkitekter. Han blev hædret for sit dedikerede arbejde og sin evne til at inspirere andre unge i branchen. Den polskfødte prisvinder sagde:

– Det betyder meget for mig at have vundet Talentprisen. Det giver mig en motivation uden lige i mit fremtidige arbejde. Jeg vil forsøge at skubbe til mine egne og andres grænser, når det kommer til at skabe god og bæredygtig arkitektur.

– For det er det, det hele handler om: Du skal skubbe til de gængse normer og ikke bare acceptere status quo. Du skal hele tiden forsøge at gøre tingene bedre, end hvad folk omkring dig forventer. Vær ambitiøs og tænk i muligheder.

Når Talentprisen uddeles for anden gang i efteråret 2019, står Unidrain igen bag som sponsor. Nomineringsprocessen starter den 1. marts.

25.000 kr. til dygtiggørelse
Ud over at give en håndsrækning gennem Talentprisen har Unidrain stiftet et legat, som uddeles til marts. Legatet er på 25.000 kr. og uddeles årligt frem mod 2025.

– Legatet har til formål at sætte spot på faglig udvikling og kvalificeret arbejdskraft. Præcis som med Talentprisen. Vi har fået en række fine ansøgninger ind, som vi glæder os til at gå i dybden med, siger Birgitte Arendsdorf Olsen.

Legatet skal gå til dygtiggørelse; det vil sige studierejser, efteruddannelse eller lignende. Ansøgningsfristen er den 1. februar. Læs mere om, hvordan du ansøger, her: https://www.unidrain.dk/legat/.