Medens Dagens VVS venter på Brian Mikkelsen svar på udfordringen fra i går har regeringen præsenteret et nyt udspil, som skal styrke konkurrencen om de offentlige opgaver.

Regeringen skriver:

“Konkurrenceudsættelse er en vej til fortsat kvalitetsudvikling, innovation og effektivisering af løsning af de offentlige opgaver. Det er ikke afgørende for regeringen, om opgaven ender på offentlige eller private hænder. Bare det bliver testet på markedet.

Regeringen ønsker at opstille måltal for konkurrenceudsættelse i 2025 for både staten, regionerne og kommunerne.”

Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille siger:
”I de senere år er udviklingen i konkurrenceudsættelsen gået i stå. Måltallene skal være med til at give kommuner, regioner og staten et kærligt skub. Øget konkurrence skaber bedre og billigere løsninger til borgerne. I sidste ende får folk mere for deres skattekroner. Vi har tidligere haft måltal for kommunerne. Nu er tiden kommet til at have måltal for hele den offentlige sektor.”

Måltallene skal dog ikke stå alene. Derfor foreslår regeringen en række tiltag. De skal være med til at fremme det offentlig-private samarbejde, så de private virksomheder lettere kan bidrage med deres viden og bud på nye løsninger.

Der er mange fine ord.

Dagens VVS følger op.