Oliebranchen, som er repræsenteret i foreningen Drivkraft Danmark,  er klar i mælet, når det gælder branchens ansvar og hvor stor en del af benzinselskabernes andel er i miljøbelastningen.

Branchen fastslår:

“Vejtransporten står for over en fjerdedel af Danmarks CO2-udledning, og derfor er der forståeligt nok et stort fokus på at fremme elbiler. Desværre overvurderes elbilernes effekt af både politikere, journalister og meningsdannere. Det har som konsekvens, at andre bidrag til transportens omstilling overses.”

Den tidligere regering havde en målsætning om 1 mio. elbiler i 2030, og den nuværende regering har en ambition om en halv million. Det kan lyde af meget, men faktum er, at selv med 1 mio. elbiler er vi ikke i nærheden af at nå de reduktioner, transporten skal levere.

1 mio. elbiler i 2030 vil kunne reducere transportens samlede udledning med ca. 1,5 mio. tons CO2. Det svarer til ca. 13 pct. af CO2-udledningen på vejene. Dermed er vi et stykke af vejen, men langtfra i mål.

Det skyldes, at der selv med 1 mio. elbiler fortsat vil køre ca. 2 mio. benzin- og dieselbiler på vejene i 2030, og at den tungeste transport stadig i al overvejende grad vil køre på diesel, da der ikke findes gode nok alternativer.

Blandt de mest oplagte alternativer til diesel er biogas, brint, elektrofuels og avancerede biobrændstoffer baseret på affalds- og restprodukter. Men de kommer ligesom elbiler heller ikke af sig selv uden politisk fokus og prioritering.

Derfor har brancheorganisationen Drivkraft Danmark foreslået, at der lovgives om, hvor stort et CO2-aftryk energi til transport må have.

Oliebranchen siger:

“Vi beder lovgiverne om at stille krav til vores medlemmer, så de kan konkurrere om at levere grønne løsninger bedst, billigst og smartest. Det burde være noget, politikerne kunne lide. Det kræver dog, at de i første omgang løfter blikket og erkender, at hvis vi skal i mål i 2030 og 2050, kræver det, at vi får flere grønne løsninger i spil end elbiler.”