Norfors forbrændingsanlæg har igen problemer, og den sidste uge har været hektisk.

Forbrændingsanlægget har i tre af de sidste fem år har problemer med dioxin.

Sidste nyt er, at det er besluttet – på baggrund af målinger den 18.juli 2019, at lukke for den 4.ovnlinie.

Ovnlinjerne på Norfors behandler affaldet fra de 5 ejerkommuner døgnet rundt 7 dage om ugen, men en gang om året lukkes ovnlinjerne ned i nogle uger, så man kan gennemføre forbedringer og almindeligt vedligehold på de store komplekse anlæg.

Det skete for lidt over en uge siden.

Der var særligt fokus på den del af ovnlinje 4, som renser røggassen, fordi tidligere målinger har vist problemer med en effektiv rensning af røggasserne for dioxiner og furaner.

Norfors har sammen med Miljøstyrelsen lagt en plan for at forbedre rensningen.

Planen omfatter en række elementer, som er implementeret:

  • Intensiveret overvågning af røggassens indhold af disse stoffer, så der gennemføres målinger hver måned mod tidligere 2 gange hvert år.
  • Intensiveret rensning for de nævnte stoffer, således at grænseværdierne med sikkerhed overholdes, dette gøres bl.a. ved at øge mængden af de rensestoffer, der tilsættes i renseprocessen.
  • Anlægget lukkes, og der gennemføres en ekstraordinær gennemgang af anlægget, hvis der måles stofmængder over det tilladte.
  • Dokumentation for gennemførelsen af disse tiltag fremsendes løbende til Miljøstyrelsen.

Øvrige vedligeholdelsesarbejder på ovnlinje 4 er blevet gennemført som planlagt og anlægget blev sat i drift igen i starten af juli.

Efter revisionsstoppet for en uge siden, blev alle parter inclusive naboer informeret, og og så kom målingen den 18.juli 2019.

Status d.d.: Nedlukning af ovnlinie 4.