Ny forskning med helt ny type katalysatorer med mange muligheder er på vej.

Katalysatorer af et enkelt eller to atomer kan i fremtiden blive væsentlige for den grønne omstilling. De kan måske bruges til miljøvenlig rensning af vand eller omdannelse af CO2 til brændstof

Der er ingen tvivl om, at katalysatorer kommer til at spille en væsentlig rolle i vores omstilling til en fossilfri produktion af kemikalier og syntetiske brændstoffer. Udviklingen har hidtil fokuseret på anvendelsen af nanopartikler til katalysatorer, men nu vil et nyt projekt se nærmere på en helt ny type katalysatorer, der er baseret på bare et enkelt eller to atomer.

”Vi ved meget lidt om disse katalysatorer. I løbet af de næste par år håber vi derfor både at kunne få en større basal forståelse af dem, ligesom vi gerne vil lykkes med at finde katalysatorer, der kan gennemføre reaktioner, som ikke er mulige i dag,” siger lektor Jakob Kibsgaard, DTU Fysik, der leder projektet.

Effekten kan øges

Katalysatorer af et enkelt eller to atomer er særligt interessante, fordi de vil gøre det muligt at isolere effekten af katalysatoren til kun at danne et enkelt produkt.

”Det kan eksempelvis være i en elektrokemisk reaktion, som vil gøre det muligt at skabe brintoverilte til brug for rensning af vand. En miljøvenlig rensemetode, der ikke efterlader nogen kemiske restprodukter, og som kan danne grundlaget for at udarbejde små anlæg, der kan anvendes overalt i verden, også meget øde steder,” siger Jakob Kibsgaard.

Jakob Kibsgaards helt store vision er at blive i stand til at anvende de nye katalysatorer til at reducere CO2 ved at omdanne den til eksempelvis brændstoffet metanol.

”Det vil være fantastisk, hvis vi kommer så langt – eller i hvert fald tager de første skridt i den retning,” siger Jakob Kibsgaard.

Projektet er støttet af ”The Carlsberg Foundation Distinguished Fellowships”. Det starter den 1. september og løber over de næste 3 år.